Christen Hansen Tranberg

M, f. juni 1771, d. 2 marts 1835
     Christen Hansen Tranberg blev født juni 1771 i Gudhjem. Han blev døbt 30 juni 1771. Christen blev gift 3 februar 1832 med Karen Kirstine Jensdatter, datter af Jens Pedersen og Gertrud Marie Marcusdatter. Christen Hansen Tranberg døde 2 marts 1835 i en alder af 63 år. Hans ejendele blev skiftet 3 august 1835.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Gudhjem2
Folketælling1834Gudhjem3

Familie: Christen Hansen Tranberg og Karen Kirstine Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Christen Hansen Tranberg, Gudhjem.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Chresten Hansen Tranberg, M, Mand, 30, Gift, 1, Fisker
  Elisabeth Fridericha Sonne, K, hans Kone, 35, Gift, 1,
  Kasper Hendrich Sonne, M, deres Søn, 1, -,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Hansen Tranberg, 63, Gift, Fisker
  Karen Jensdatter, 60, Gift, hans Kone
  Ane Cathrine Thomsen, 9, Ugift, Konens Datterdatter 1834.

Anne Christensdatter Kloumann

K, f. 8 maj 1708
     Anne Christensdatter Kloumann blev døbt 8 maj 1708 i Odby, Refs, Thisted. Anne blev gift 10 august 1732 i Odby, Refs, Thisted, med Niels Pedersen. Anne Christensdatter Kloumann blev bisat fra Odby, Refs, Thisted, 11 november 1792.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Odby, Refs, Thisted1

Barn af Anne Christensdatter Kloumann og Niels Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Søren Pedersen, 57, Gift, husbonde, Bonde og gaardbeboer,
  Else Nielsdatter, 46, Gift, madmoder, ,
  Peder Sørensen, 13, -, barn af første ægteskab, ,
  Niels Sørensen, 11, -, barn af første ægteskab, ,
  Jens Sørensen, 10, -, barn af første ægteskab, ,
  Lars Sørensen, 8, -, barn af første ægteskab, ,
  Christen Sørensen, 6, -, barn af første ægteskab, ,
  Johanne Sørensdatter, 4, -, barn af første ægteskab, ,
  Kirstine Sørensdatter, 2, -, barn af første ægteskab, ,
  Anne Kloumann, 84, Enke(mand), svigermoder, Almisselem,.

Hans-Jørgen Petersen1,2

M, f. 27 oktober 1958, d. 1 november 1976
     Hans-Jørgen blev født den 27 oktober 1958 i hjemmet Lystoftevej 11A. Han blev døbt den 10 maj 1959 i Lundtofte kirke, af sognepræst Hoolst-Jensen forældrene er Maskinarbejder Hans Petersen og hustru Ellen Margrethe Christensen. Faddere ved dåben er Forældrene og Fabriksarbejder Lars Christian Christensen samt hustru Else, Raadvad 28.
Hans-Jørgen blev konfirmeret i Lundtofte kirke i 1973. Da han var færdig med skolen kom han i tømmerlære. Men han blev ikke færdig med læretiden, da han kom ud for en trafikulykke den 29 oktober 1976, og døde den 1 november på Gentofte Amtssygehus. Hans-Jørgen blev bisat fra Lundtofte kirke den 6 november og urnen blev nedsat på Lundtofte kirkegård den ? november 1976.
Hans-Jørgen Petersen blev født 27 oktober 1958 i Lystoftevej 11 A, Kongens Lyngby, Sokkelund, København. Han var søn af Hans Petersen og Ellen Margrethe Christensen. Hans-Jørgen Petersen blev døbt 10 maj 1959 i Lundtofte Kirke, Danmarksvej 36, Lundtofte, Sokkelund, København, bevidnet af Lars Christian Christensen og Else Marie Kirstine Wøldike.3 Hans-Jørgen Petersen blev konfirmeret i 1973 i Lundtofte, Sokkelund, København. Han døde 1 november 1976 i Lundtofte, Sokkelund, København, i en alder af 18 år ved en knallertulykke. Han blev bisat fra Lundtofte, Sokkelund, København, på Lundtofte kirkegård 6 november 1976.
Far-Nat*Hans Petersen f. 27 Feb 1925, d. 12 Nov 1990
Mor-Nat*Ellen Margrethe Christensen f. 8 Nov 1930, d. 27 Feb 2003

Kildehenvisninger

 1. [S1] Gravstedsbrev.
 2. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 3. [S3] , Kirkebog.

Carl Albert Sciawitsky Dalberg1,2

M, f. 16 juni 1882, d. 25 december 1967
     Carl Albert Sciawitsky Dalberg blev født 16 juni 1882 i København. Han var søn af Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg og Anna Margrethe Jensen. Carl Albert Sciawitsky Dalberg tog eksamen som student i 1901 i Metropolitanskolen, København. Han var i 1907 sagførerfuldmægtig i København. Han tog eksamen som cand. jur. i 1907. Han var 3 september 1910 overretssagfører. Han var i 1911 overretssagfører i Århus. Carl blev gift 9 december 1911 med Hulda Manna Erichsen, datter af Christian Thorvald Erichsen og Maren Hansine Andersen Rønberg. Carl Albert Sciawitsky Dalberg var i 1913 overretssagfører i København. Han blev nævnt i skiftet efter Christian Thorvald Erichsen 9 maj 1915.3 Carl Albert Sciawitsky Dalberg udgav "Metropolitanskolen gennem 700 Aar" på Gyldendal i 1916. Han var mellem 1916 og 1920 ansat i Grosserersocietetets kontor for udenrigshandel. Han var mellem 1921 og 1929 formand i bestyrelsen for Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse. Han var mellem 1923 og 1925 medlem af sagførerrådet. Han og Hulda blev skilt før 1930. Carl Albert Sciawitsky Dalberg var i 1936 statsautoriseret translatør og tolk i tysk. Han døde 25 december 1967 i en alder af 85 år. Han blev bisat 1 januar 1968.
Far-Nat*Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg f. 1 Jun 1839
Mor-Nat*Anna Margrethe Jensen f. 9 Dec 1853

Barn af Carl Albert Sciawitsky Dalberg og Hulda Manna Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S479] H. Hjorth-Nielsen, Danske sagførere 1869 - 1919, Dalberg, Carl Albert Sciawitsky, f. 16. Juni 1882 i Kbhvn.; S. af Bogholder ved Landbohøjskolen Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky D. og Hustru Anna Margrethe Jensen; g. 9. Dec. 1911 i Aarhus m. Hulda Manna Erichsen, f. 30. Nov. 1889 i Kbhvn., (Ægteskabet opl.); D. af Maskinmester Christian Thorvald E. og Hustru Maren (kaldet Manna) Hansine Rønberg. — 1901 Student fra Metropolitanskolen, 1907 cand. jur., 1. Sept. 1907-7. Febr. 1910 Fuldm. hos H.sagf. G. M. Rée, 22. Jan. 1910-7. Juni 1911 hos O.sagf. P. Heise, 1910-11 jur. Sekretær ved Nationalmuseet. 13. Sept. 1910 Overretssagfører, 1911-13 praktiseret i Aarhus, derefter i Kbhvn.— Okt. 1923 Medl. af Sagførerraadet, men nedlagde dette Hverv i Foraaret 1925 af Helbredshensyn. — 1916-20 ansat i Grosserersocietetets Komite, Kontoret for Udenrigshandel, 1921-29 Formd. for Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse, 1936 statsautoriseret Translatør og Tolk i Tysk med juridisk Sprog som Speciale.
 2. [S340] Tage Holmboe, Juridisk Stat 1965.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Københavns Skiftekommission, 25. 2. 1915-14. 8. 1915, side 581.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S630] Family Search, online https://familysearch.org

Philip Rosendahl1,2,3

M, f. 31 maj 1893, d. 4 oktober 1974
Fra Tidsskriftet Grønland, udgivet af Det grønlandske Selskab, Nr 7, 1974:

Philip Rosendahl. Nekrolog af Keld Hansen


Tidligere landsfoged i Nordgrønland Philip Rosendahl er død. Han blev 81 år og havde tilbragt 19 år i Grønland med efterfølgende 23 år som kontorchef i Grønlandsministeriet.

'Når han sådan gav sig hen, var der liv og lune over hans beretninger,' skrev Philip Rosendahl i indledningen til sin sidste, store bog om Jakob Danielsen, som udkom på grønlandsk, dansk og engelsk i 1968. Og tankevækkende er det unægteligt, at det billede Philip Rosendahl gennem sine mange foredrag og publikationer efterlader os andre af fangeren og kunstneren Jakob Danielsen, på så mange måder smelter sammen med det billede, man nu sidder tilbage med af Philip Rosendahl selv. Han glemte til sin død aldrig det løfte, han i sin tid havde givet Jakob, at hans billeder og beretninger skulle blive kendt af så mange mennesker som muligt. Og intet sted i hans mange artikler og bøger finder man spor af det så ofte påpegede 'over-underordnet forhold', som fandt sted navnlig i kolonitiden. Tværtimod kommer de to personers intime og seriøse samarbejde til at fremtræde som et lysende eksempel på en grønlænders og danskers frugtbare samarbejde, til trods for deres vidt forskellige kulturelle baggrund.

I 1920 kom Philip Rosendahl til Grønland som regeringens kontrollør ved Kryolitbruddet i Ivigtut. Men allerede i 1924 blev han konstitueret kolonibestyrer i Godhavn, konstitueret landsfoged for Nordgrønland samt formand for det daværende Nordgrønlands landsråd. Sidstnævnte formandspost og landsfogedembedet styrede han til 1939. Krigsårene og tiden indtil 1963 var han kontorchef i Grønlandsministeriet og fra slutningen af 1940'erne og indtil 1970 medlem af en lang række bestyrelser, bl. a. Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn 1947-1970.

Selv om navnet Jakob Danielsen for fremtiden nok vil blive nævnt, når man mindes Ph. Rosendahl, bør dog ikke glemmes hans utallige øvrige bestræbelser for at hjælpe og råde især den grønlandske fangerbefolkning og hans indsats for at give disse familier bedre og sikrere levevilkår. En lang række artikler, hvoraf over et halvt hundrede drejede sig om erhvervsforhold som fangst og fredningsforanstaltninger, både- og husbyggeri, folkeflytninger og slædehunde, for blot at nævne enkelte, vidner om det store arbejde, den tidligere landsfoged gjorde for at leve sig ind i fangerbefolkningens problemer.

I sin tid som kontorchef i Grønlandsministeriet under krigen bearbejdede han således de indsamlede vestgrønlandske fangstlister. Han forstod vigtigheden af at bevare og udnytte denne enestående form for statistiske oplysninger om det grønlandske fangererhverv - indsamlet gennem snart hundrede år - og han var den, der sørgede for, at arbejdet blev fortsat og systematiseret.

I 1961 skrev Ph. Rosendahl 8 artikler til Grønlandsposten under titlen 'Hvad fortæller fangstlisterne os' og samme år til Geografisk Tidsskrift, bd. 60 artiklen 'Grønlandsk jagt og fangststatistik'.

Ph. Rosendahl vil blive husket, ikke som en af den sidste kolonitids store herrer, men som et roligt og lunt menneske, hvis håndsrækning man altid kunne regne med. Mange, navnlig på Vestgrønlands nordkyst, mindes ham stadig, såvel for hans mange ideer som for hans hjælpsomhed, men først og fremmest som en person, man altid var tryg ved at betro sig til.

     Philip Rosendahl blev født 31 maj 1893 i Vestergade, Sakskøbing. Han var søn af Sofus Emil Rosendahl og Elise Cathrine Ottosen. Philip Rosendahl blev døbt 16 juli 1893 i Sakskøbing Kirke, Kirkestræde 2, Sakskøbing.4 Han blev ansat i Grønlands Styrelse i 1913. Han tog eksamen som exam. jur. 17 juni 1916. Philip blev gift 3 november 1918 i Qaqortoq (Julianehåb), Grønland, med Agnes Johanne Erichsen, datter af Christian Thorvald Erichsen og Maren Hansine Andersen Rønberg. Philip Rosendahl var juli 1920 regeringens kontrollør ved kryolitbruddet i Ivittuut (Ivigtût), Grønland. Han var juni 1924 konstitueret kolonibestyrer i Qeqertarsuaq (Godhavn), Grønland. Han tog eksamen som cand. jur. 29 juni 1929. Han var 15 juli 1929 landsfoged i Nordgrønland, Grønland. Han var 23 september 1939 kontorchef i Grønlandsministeriet i København. Han døde 4 oktober 1974 i en alder af 81 år.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1916Brandes Allé 2, Frederiksberg, København6
Folketælling1921Ivittuut (Ivigtût), Grønland7
Bolig1 november 1922H. C. Lumbyes Gade 43, København8
Folketælling1940Classensgade 40, København6
Far-Nat*Sofus Emil Rosendahl f. 23 Jun 1856, d. 20 Aug 1903
Mor-Nat*Elise Cathrine Ottosen f. 26 Maj 1861, d. 1 Jun 1929

Børn af Philip Rosendahl og Agnes Johanne Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, ROSENDAHL Ph. kontorchef, R.DM.; f. 31/5 1893 i Saxkjøbing; søn af sagfører S E Rosendahl (død 1903) og hustru Elise f. Ottosen (død 1929); gift (3/11 1918) m. Agnes R., f. 28/10 1894 i Kbhvn., datter af maskinmester Th. Erichsen (død 1915) og hustru Manna f. Rønberg (død 1939).

  Exam. jur. 1916; cand. jur. 1929; regeringens kontrollør ved Kryolith-brudet i Ivigtut 1920; kst. kolonibestyrer i Godhavn 1924; kst. inspektør for Nordgrønland 1924; kst. landsfoged for Nordgrønland 1925; landsfoged for Nordgrønland 1929-39; kontorchef u. Grønlands styrelse 1939, i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, i ministeriet for Grønland 1955.

  Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1943, af repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbhvnsafd. 1944 og af bestyrelsen og forretningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn; medl. af Grønlandskommissionens 1., 3., 4. og 9. underkommission; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Kbhvns afd.

  Har skrevet: Forbedring af Byggeskikken for Huse med Græstørvsmur i Grønland (1936); Jakob Danielsen. En grønlandsk Maler (1942) samt artikler i grønlandske blade om fremhjælpning af erhverv, både- og husbyggeri samt om jagt, fangst og fredningsforanstaltninger.
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.
 3. [S480] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Rosendahl, Philip, f. 31. Maj 1893 i Sakskøbing, S. af Sophus Emil R. (se d.). g. 3. Nov. 1918 i Julianehaab Agnes Johanne Erichsen, f. 28. Okt. 1894 i Kbh. (Johs.), D. af Maskinmester Christian Thorvald E. og Manna Hansine Rønberg.
  1909-13 paa Frbg. Birk, 1913-14 Journalfører i Grønlands Styrelse, 17. Juni 1916 exam. jur. (I), 1. Juli s. A. Volontør ved Kolonierne i Grønland, tjg. i Kbh., 1. Nov. s. A. i Julianehaab, 1. Juli 1919 Ass. ved Kolonien Frederikshaab, Juli 1920 Statens Kontrollør ved Kryolit Brudet i Ivigtut, Aug. 1923 Ass. ved Kolonien Jacobshavn, Juni 1924 kst. Kolonibestyrer i Godhavn, Sep. s. A. kst. Inspektør for Nordgrønland, sst., 19. Maj 1925 kst. Landsfoged sst., ved kgl. Resol. af 11. Juni 1926 meddelt Till. til Immatrikulation ved Kbh.s Universitet uden Studentereks., 3. Sep. 1928 immatrikuleret, 29. Juni 1929 cand. jur. (I), 15. Juli s. A. (fra 1. s. M.) Landsfoged for Nordgrønland, 10. Juli 1935 R. af Dbg., 23. Sep. 1939 (fra 1. Okt.) Kontorchef under Grønlands Styrelse, 13. Dec. 1949 Dbm., 1. Juni 1950 Kontorchef i Grønlandsdept.'et, 30. Aug. 1955 i Min. for Grønland.
  1925-39 Form. for Nordgrønlands Landsraad, 1929-39 Medl. af Nordgrønlands Oversundhedskomm.; 1943 Medl. af Bestyr, for Foren, til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, 1944 af Repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbh.safd. og af Bestyr, og Forretningsudvalget for Foren, til Hjælp for grønlandske Børn; Medl. af Grønlandskomm.s 1., 3., 4. og 9. Underkomm.; Medl. af Bestyr, for Foren. Norden's Kbh.s Afdeling.
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Philip Rosendahl, 1893, Gift, kontrolør, Sakskøbing
  Agnes J. Rosendahl, 1895, Gift, Hustru, København
  Gunnar Palle Rosendahl, 1919, Ugift, søn, Frederikshaab.
 8. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Laurits Sophus Erichsen

M, f. 1 september 1862, d. 11 august 1931
Laurits Sophus Erichsen som ung
Laurits Sophus Erichsen
Laurits og Ellen Erichsen med Hulda
Laurits Erichsens børn Hulda og Walter
     Laurits Sophus Erichsen var sporvejsfunktionær i Chicago, Cook, Illinois, USA. Han var også kendt som Louis Erichsen. Han blev født 1 september 1862 i Fælledvej 15, København. Han var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen. Laurits Sophus Erichsen blev hjemmedøbt 22 oktober 1862 i København. Han blev døbt 7 august 1864 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København.1 Han blev konfirmeret 1 oktober 1876 i København.1 Han immigrerede 15 april 1885 til USA.2 Laurits blev gift 2 maj 1891 i Chicago, Cook, Illinois, med Ellen Christine Hansen.3 Laurits Sophus Erichsen blev naturaliseret 24 oktober 1892 USA. Han tog eksamen som maskinmester i 1904 i Chicago, Cook, Illinois. Han døde 11 august 1931 i Chicago, Cook, Illinois, i en alder af 68 år. Han blev bisat fra Chicago, Cook, Illinois, på Mt. Olive Cemetary 14 august 1931.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen f. 26 Apr 1818, d. 22 Dec 1865
Mor-Nat*Emilie Rosamunde Jensen f. 17 Mar 1825, d. 19 Okt 1897

Børn af Laurits Sophus Erichsen og Ellen Christine Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S490] The Battery Conservancy, online http://www.castlegarden.org, Skibet Gellert fra Hamburg.
 3. [S585] Illinois State Archives: ERICHSEN, LOUIS
  HANSEN, ELLEN KERSTINE
  1891-05-02
  00166627
  COOK.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emilie Rosamunde Jensen, 54, Enke, Husmoder, Haandarbejde, København
  Henry Valdemar Eriksen, 31, Ugift, Søn, Garver, Horsens
  Laurits Sofus Eriksen, 17, Ugift, Søn, Drejerlærling, København.
 6. [S259] Folketælling. Name: Lewis Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Sep 1862
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Spouse name: Ella C Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Gender: Male
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Immigration year: 1885

  Name: Ella C Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Jul 1869
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Wife
  Spouse name: Lewis Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Mother how many children: 2
  Number living children: 2
  Immigration year: 1888

  Name : Hulda Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Feb 1892
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Daughter
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Single

  Name : Walter Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Aug 1894
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Son
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Male
  Marital status: Single.
 7. [S259] Folketælling. Parent , Louis Ericksen , M , 47y
  Parent , Ellen K Ericksen , F , 42y
  Hulda S Ericksen , F , 18y
  Walter E Ericksen , M , 15y
  Arthur F Ericksen , M , 8y.
 8. [S259] Folketælling. Name: Louis Erickson
  Residence: Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year: 1862
  Age in years: 58
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Gender: Male
  Race or color (on document): White
  Marital status: Married

  Name Ellen C Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1868
  Age in years 52
  Birth place Denmark
  Relationship to head-of-household Wife
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Married

  Name Holda Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1893
  Age in years 27
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Daughter
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Walter Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1895
  Age in years 25
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Arthur Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1902
  Age in years 18
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single.
 9. [S447] US Census, Head, Louis Ericksen, M, 68, Denmark
  Wife, Ellen K Ericksen, F, 61, Denmark
  Daughter, Hulda Ericksen, F, 37, Illinois.

Hester (?)

K
     Hester blev gift med William Jones.

Barn af Hester (?) og William Jones

Olga Marie Johanne Claudine Jensen

K, f. 8 november 1860
     Olga Marie Johanne Claudine Jensen blev født 8 november 1860 i Værnedamsvej, København. Hun var datter af Anton Christian Julius Jensen og Adelaide Marie Emilie Beuschel. Olga Marie Johanne Claudine Jensen blev døbt 1 april 1861 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.1 Olga blev gift mellem 1885 og 1895 med Henrik Ferdinand Erichsen, søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Alhambravej, Frederiksberg, København2
Folketælling1901Markjorderne, Helsingør3
Folketælling1911Ågade 94, København4
Folketælling1916Ågade 94, København3
Folketælling1921Ågade 94, København3
Folketælling1925Brohusgade, København5
Folketælling1930Møllevænget 29, Buddinge, København3
Bolig1 maj 1955Møllevænget 29, Buddinge, København
Far-Nat*Anton Christian Julius Jensen f. 19 Maj 1830
Mor-Nat*Adelaide Marie Emilie Beuschel f. 14 Sep 1823

Børn af Olga Marie Johanne Claudine Jensen og Henrik Ferdinand Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emil August Henningsen, 47 , Gift, Husfader, Viinhandler, Kjøbenhavn
  Anna Johanne Henningsen, 43 , Gift, Husmoder, Kjøbenhavn

  Olga Marie Johanne Claudine Jensen, 24 , Ugift, Barnejomfru, Kjøbenhavn.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ferdinand Erichsen midlertidigt fraværende i Frederikssund.
 5. [S630] Family Search, online https://familysearch.org

Ellen Christine Hansen

K, f. juli 1869, d. 18 december 1948
     Ellen Christine Hansen blev født juli 1869 i Slagelse. Hun emigrerede 15 oktober 1887 fra Danmark.1 Ellen blev gift 2 maj 1891 i Chicago, Cook, Illinois, USA, med Laurits Sophus Erichsen, søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen.2 Ellen Christine Hansen døde 18 december 1948 i Chicago, Cook, Illinois, i en alder af 79 år.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1900Chicago, Cook, Illinois, USA4
Folketælling1910Chicago, Cook, Illinois, USA5
Folketælling1920Chicago, Cook, Illinois, USA6
Folketælling1930Chicago, Cook, Illinois, USA7
Folketælling1940Chicago, Cook, Illinois, USA8

Børn af Ellen Christine Hansen og Laurits Sophus Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S168] Udvandringsprotokol, online http://ddd.dda.dk, Navn: , Hansen, Ellen K., Stilling: , Tyende (m/k land)
  Alder: , 19, Bestemmelsessted: , Chicago, Ill.
  Kontrakt nr.: , 881000, Forevisningsdato: , 10/15/1887
  Sidste oph.sogn: , Sønderup, Sidste oph. amt: , Sorø
  Sidste oph.sted: , Sønderup, Sorø, Bestemmelses land: , USA
  Bestemmelses by: , Chicago, Bestemmelses stat: , Illinois
  Skibsnavn: , Indirekte.
 2. [S585] Illinois State Archives: ERICHSEN, LOUIS
  HANSEN, ELLEN KERSTINE
  1891-05-02
  00166627
  COOK.
 3. [S178] Illinois Statewide Death Index, online http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/databases/death.html, ERICHSEN
  ELLEN
  K
  F/W
  UNK
  0036266
  1948-12-18
  COOK
  CHICAGO.
 4. [S259] Folketælling. Name: Lewis Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Sep 1862
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Spouse name: Ella C Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Gender: Male
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Immigration year: 1885

  Name: Ella C Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Jul 1869
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Wife
  Spouse name: Lewis Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Mother how many children: 2
  Number living children: 2
  Immigration year: 1888

  Name : Hulda Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Feb 1892
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Daughter
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Single

  Name : Walter Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Aug 1894
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Son
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Male
  Marital status: Single.
 5. [S259] Folketælling. Parent , Louis Ericksen , M , 47y
  Parent , Ellen K Ericksen , F , 42y
  Hulda S Ericksen , F , 18y
  Walter E Ericksen , M , 15y
  Arthur F Ericksen , M , 8y.
 6. [S259] Folketælling. Name: Louis Erickson
  Residence: Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year: 1862
  Age in years: 58
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Gender: Male
  Race or color (on document): White
  Marital status: Married

  Name Ellen C Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1868
  Age in years 52
  Birth place Denmark
  Relationship to head-of-household Wife
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Married

  Name Holda Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1893
  Age in years 27
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Daughter
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Walter Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1895
  Age in years 25
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Arthur Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1902
  Age in years 18
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single.
 7. [S447] US Census, Head, Louis Ericksen, M, 68, Denmark
  Wife, Ellen K Ericksen, F, 61, Denmark
  Daughter, Hulda Ericksen, F, 37, Illinois.
 8. [S259] Folketælling. Name:      Ellen P Ericksen
  Age:      71
  Estimated Birth Year:      abt 1869
  Gender:      Female
  Race:      White
  Birthplace:      Denmark
  Marital Status:      Widowed
  Relation to Head of House:      Head
  Home in 1940:      Chicago, Cook, Illinois
  House Number:      1642
  Inferred Residence in 1935:      Chicago, Cook, Illinois
  Residence in 1935:      Same House
  Citizenship:      Naturalized

  Name:      Hulda S Ericksen
  Age:      48
  Estimated Birth Year:      abt 1892
  Gender:      Female
  Race:      White
  Birthplace:      Illinois
  Marital Status:      Single
  Relation to Head of House:      Daughter
  Home in 1940:      Chicago, Cook, Illinois
  Inferred Residence in 1935:      Chicago, Cook, Illinois
  Residence in 1935:      Same House.

Niels Hansen

M, f. 1748, d. efter 1754
     Niels Hansen blev født i 1748 i 15. Sg. Smedegård, Rø, Nørre, Bornholm. Han var søn af Hans Pedersen og Kirsten Pedersen. Niels Hansen døde efter 1754. Han blev nævnt i skiftet efter Hans Pedersen 7 februar 1754.1 Niels Hansen blev nævnt i skiftet efter Kirsten Pedersen 30 august 1775.2
Far-Nat*Hans Pedersen f. 19 Apr 1705, d. 1754
Mor-Nat*Kirsten Pedersen d. 1775

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Pedersen, 15. Sg. Rø.
  Kirsten Pedersdatter. Laugv: Mons Mickelsen, 22. Vg. Østerlars.
  6 søn. 4 døt.
  A: Lars Hansen, f. 1738. Værge: Farbror, Esper Pedersen, 16. Vg. Østerlars.
  B: Jens Hansen, f. 1740. Værge: Moders søsk.barn, Rasmus Pedersen, 12. Sg. Rø.
  C: Peder Hansen, f. 1744. Værge: Faders søsk.barn, Peder Pedersen, 36. Sg. Østerlars.
  D: Hans Hansen, f. 1746. Værge: Faders søsk.barn, Jørgen Mickelsen, Rø.
  E: Niels Hansen, f. 1748. Værge: Faders ss Pedersen, 5. Sg. Klemensker.
  I: Karen Hansdatter, f. 1742. Værge: Moders søsk.barn, Niels Pedersen, udb. Rø.
  K: Maren Hansdatter, f. 1750. Værge: Faders søsk.barn, Anders Ibsen, 3. Sg. Klemensker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kirstine Pedersdatter, 15. Sg. Rø.
  Hans Friderichsen.

  Ved 1. Ægt. M/? ?. 6 søn. 3 døt.
  A: Lars Hansen, myndig.
  B: Jens Hansen, fravær. Curator: Lars Pedersen.
  C: Peder Hansen, myndig.
  D: Hans Hansen, myndig.
  E: Niels Hansen, fravær, Curator: Bror, Peder Hansen.
  F: Michel Hansen, myndig.
  G: Ellen Kirstine Hansdatter, gift m/ Christian Falster Halsen, forhv. Degn.
  H: Beriget Hansdatter, gift m/ Lars Pedersen, Gudhjem.
  I: Karen Hansdatter, gift m/ Hans Hansen.

  Ved ægt. M/ enkemanden. 1 søn.
  J: Friderich Hansen, f. 1754.

Aage Erichsen

M, f. 6 juli 1896, d. før 1965
Aage Erichsen
     Aage Erichsen var skibsfører i New York, USA.1 Han blev født 6 juli 1896 i Strandgade 51, Helsingør. Han var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen. Aage Erichsen blev døbt 28 august 1896 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør, bevidnet af Hulda Theodora Erichsen og Henry Waldemar Erichsen.2 Aage Erichsen blev konfirmeret 23 april 1911 i København. Han var opført på en passagerliste 25 december 1917 på Bergensfjord fra Kristiania, Norge New York City, New York, USA.3 Aage blev gift med Gerda (?) Aage Erichsen fik 20 januar 1922 statsborgerskab i USA. Han var opført på en passagerliste 8 juni 1922 på Fairfield City fra Philippinerne New York City, New York.3 Han var opført på en passagerliste 15 juni 1923 på Chickasaw City fra Liverpool New York City, New York.3 Han døde før 1965.
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen f. 4 Apr 1859, d. 24 Apr 1930
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen f. 8 Nov 1860

Barn af Aage Erichsen og Gerda (?)

Kildehenvisninger

 1. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/, Erichsen, Aage
  Scand., Denmark
  Kjobenhavn, Denmark
  December 25, 1917
  21y
  M
  S
  Bergensfjord
  Kristiania, Akershus, Norway

  Erichson, Aage
  Denm.
  February 14, 1921
  25
  M
  Glyndon
  Santiago de Cuba, Oriente, Cuba
  A member of the ship's crew

  Erichsen, Aage
  Danish
  June 08, 1922
  26y
  M
  Fairfield City
  0
  A member of the ship's crew

  Erichsen, Aage
  Scand., U. S. A.
  June 15, 1923
  27y
  M
  Chickasaw City
  Liverpool, England, UK
  A member of the ship's crew.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ferdinand Erichsen midlertidigt fraværende i Frederikssund.
 7. [S259] Folketælling. Name : Aage Ericksen
  Residence: , Kings, New York
  Estimated birth year: 1896
  Age in years: 24
  Birth place: Denmark
  Gender: Male
  Race or color (on document): White
  Marital status: Single
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark.
 8. [S259] Folketælling.

Karl Erichsen

M, f. 14 december 1897, d. cirka 1936
Karl, Aage og Paul Erichsen
     Karl Erichsen var prokurist i København. Han blev født 14 december 1897 i Strandgade 51, Helsingør. Han var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen. Karl Erichsen blev døbt 17 april 1898 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør.1 Han var udtrådt af folkekirken 17 juni 1919. Karl blev gift 12 juli 1919 i Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, København, med Valborg Alfrida Øster, datter af Carl Viggo August Øster og Fredrika Adelaide Andersson.2 Karl Erichsen døde cirka 1936.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Markjorderne, Helsingør2
Bolig11 januar 1911Ågade 94, København3
Folketælling1911Ågade 94, København4
Folketælling1921Ågade 94, København2
Folketælling1925Marstalsgade 51, København2
Folketælling1930Gammelmosevej 183, Gladsaxe, København5
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen f. 4 Apr 1859, d. 24 Apr 1930
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen f. 8 Nov 1860

Børn af Karl Erichsen og Valborg Alfrida Øster

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ferdinand Erichsen midlertidigt fraværende i Frederikssund.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Erichsen, Karl, Ja, Gammelmosevej 183-185, M, 16-12-1897, Helsingør, Dansk, G, Husfader, Prokurist, Dansk Fransk Dampskibsselskab Laxegade 8 København, 1919, 3, 15342, Vielsesår og dato 12-07-1919,
  Erichsen, Valborg Alfrida, Ja, Gammelmosevej 183-185, K, 04-01-1897, København, Dansk, G, Husmoder, 1919, 3, Vielsesår og dato 12-07-1919,
  Nej, Amtsygehuset Nylandsvej, Gammelmosevej 183-185, M, 03-09-1919, København, Dansk, U, Barn, Er overstreget på skemaet,
  Erichsen, John, Ja, Gammelmosevej 183-185, M, 07-07-1921, København, Dansk, U, Barn,
  Erichsen, Inger, Ja, Gammelmosevej 183-185, K, 31-08-1923, København, Dansk, U,.
 6. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Paul Erichsen1

M, f. 13 februar 1907, d. 10 april 1967
     Paul Erichsen var driftsinspektør. Paul blev gift med Ane Elisabeth Olsen, datter af Jens Theodor Olsen. Paul Erichsen blev født 13 februar 1907 i Gl. Banegårdsvej, Helsingør. Han var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen. Paul Erichsen blev døbt 4 april 1907 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør.2 Han var kontorassistent i Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. Han døde 10 april 1967 i en alder af 60 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1911Ågade 94, København3
Folketælling1916Ågade 94, København4
Folketælling1921Ågade 94, København4
Folketælling1925Brohusgade, København5
Folketælling1930Møllevænget 29, Buddinge, København4
Bolig1935Møllevænget 29, Buddinge, København
Folketælling1940Møllevænget 29, Buddinge, København4
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen f. 4 Apr 1859, d. 24 Apr 1930
Mor-Nat*Olga Marie Johanne Claudine Jensen f. 8 Nov 1860

Barn af Paul Erichsen og Ane Elisabeth Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S599] Virkelyst, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-125848251/virkelyst
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ferdinand Erichsen midlertidigt fraværende i Frederikssund.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S630] Family Search, online https://familysearch.org
 6. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Valborg Alfrida Øster

K, f. 4 januar 1897
     Valborg Alfrida Øster blev født 4 januar 1897 i København. Hun var datter af Carl Viggo August Øster og Fredrika Adelaide Andersson. Valborg blev gift 12 juli 1919 i Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, København, med Karl Erichsen, søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Lille Regnegade 9, København1
Bolig1 november 1910Gartnergade 6, København2
Folketælling1911Grønnegade 5, København1
Bolig1 november 1911Grønnegade 18, København2
Bolig1 november 1912Borgergade 21, København2
Bolig1 november 1913Kattesundet 12, København2
Bolig1 november 1914Øresundsvej 3, København2
Folketælling1916Øresundsvej 3, København1
Folketælling1921Ågade 94, København1
Folketælling1925Marstalsgade 51, København1
Folketælling1930Gammelmosevej 183, Gladsaxe, København3
Folketælling1940Gammelmosevej 183, Gladsaxe, København4
Far-Nat*Carl Viggo August Øster f. 22 Mar 1866, d. 25 Feb 1901
Mor-Nat*Fredrika Adelaide Andersson f. 5 Jan 1871

Børn af Valborg Alfrida Øster og Karl Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 2. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Erichsen, Karl, Ja, Gammelmosevej 183-185, M, 16-12-1897, Helsingør, Dansk, G, Husfader, Prokurist, Dansk Fransk Dampskibsselskab Laxegade 8 København, 1919, 3, 15342, Vielsesår og dato 12-07-1919,
  Erichsen, Valborg Alfrida, Ja, Gammelmosevej 183-185, K, 04-01-1897, København, Dansk, G, Husmoder, 1919, 3, Vielsesår og dato 12-07-1919,
  Nej, Amtsygehuset Nylandsvej, Gammelmosevej 183-185, M, 03-09-1919, København, Dansk, U, Barn, Er overstreget på skemaet,
  Erichsen, John, Ja, Gammelmosevej 183-185, M, 07-07-1921, København, Dansk, U, Barn,
  Erichsen, Inger, Ja, Gammelmosevej 183-185, K, 31-08-1923, København, Dansk, U,.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Leif arbejdsløs kontorassistent
  John jungmand hos Grønlandsstyrelsen, midlertidigt fraværende: Amerika
  Inger arbejdsløs.
 5. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Ane Elisabeth Olsen1

K, f. 9 april 1903, d. 26 februar 1998
     Ane blev gift med Paul Erichsen, søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen. Ane Elisabeth Olsen blev kaldt Lisbet. Hun blev født 9 april 1903 i Stengårdens Mark, Gladsaxe, København. Hun var datter af Jens Theodor Olsen. Ane Elisabeth Olsen blev døbt 2 august 1903 i Gladsaxe, København.2 Hun døde 26 februar 1998 i en alder af 94 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1940Møllevænget 29, Buddinge, København3
Far-Nat*Jens Theodor Olsen

Barn af Ane Elisabeth Olsen og Paul Erichsen

Kildehenvisninger

 1. [S599] Virkelyst, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-125848251/virkelyst
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.

Hulda S. Erichsen

K, f. februar 1892, d. 1961
Hulda Erichsen
     Hulda S. Erichsen blev født februar 1892. Hun var datter af Laurits Sophus Erichsen og Ellen Christine Hansen. Hulda S. Erichsen døde i 1961.

Folketællinger og boliger

Folketælling1900Chicago, Cook, Illinois, USA1
Folketælling1910Chicago, Cook, Illinois, USA2
Folketælling1920Chicago, Cook, Illinois, USA3
Folketælling1930Chicago, Cook, Illinois, USA4
Folketælling1940Chicago, Cook, Illinois, USA5
Boligfør 19581609 North Lotus, Chicago, Cook, Illinois, USA
Far-Nat*Laurits Sophus Erichsen f. 1 Sep 1862, d. 11 Aug 1931
Mor-Nat*Ellen Christine Hansen f. Jul 1869, d. 18 Dec 1948

Kildehenvisninger

 1. [S259] Folketælling. Name: Lewis Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Sep 1862
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Spouse name: Ella C Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Gender: Male
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Immigration year: 1885

  Name: Ella C Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Jul 1869
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Wife
  Spouse name: Lewis Erickson
  Spouse birth place: Denmark
  Father birth place: Denmark
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Married
  Years married: 9
  Estimated marriage year: 1891
  Mother how many children: 2
  Number living children: 2
  Immigration year: 1888

  Name : Hulda Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Feb 1892
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Daughter
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Female
  Marital status: Single

  Name : Walter Erickson
  Residence: Chicago city, Cook, Illinois
  Birth date: Aug 1894
  Birth place: Illinois
  Relationship to head-of-household: Son
  Father name: Lewis Erickson
  Father birth place: Denmark
  Mother name: Ella C Erickson
  Mother birth place: Denmark
  Race or color (expanded): White
  Head-of-household name: Lewis Erickson
  Gender: Male
  Marital status: Single.
 2. [S259] Folketælling. Parent , Louis Ericksen , M , 47y
  Parent , Ellen K Ericksen , F , 42y
  Hulda S Ericksen , F , 18y
  Walter E Ericksen , M , 15y
  Arthur F Ericksen , M , 8y.
 3. [S259] Folketælling. Name: Louis Erickson
  Residence: Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year: 1862
  Age in years: 58
  Birth place: Denmark
  Relationship to head-of-household: Self
  Gender: Male
  Race or color (on document): White
  Marital status: Married

  Name Ellen C Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1868
  Age in years 52
  Birth place Denmark
  Relationship to head-of-household Wife
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Married

  Name Holda Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1893
  Age in years 27
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Daughter
  Gender Female
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Walter Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1895
  Age in years 25
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single

  Name Arthur Erickson
  Residence Chicago 33rd, Cook, Illinois
  Estimated birth year 1902
  Age in years 18
  Birth place Illinois
  Relationship to head-of-household Son
  Gender Male
  Race or color (on document) White
  Marital status Single.
 4. [S447] US Census, Head, Louis Ericksen, M, 68, Denmark
  Wife, Ellen K Ericksen, F, 61, Denmark
  Daughter, Hulda Ericksen, F, 37, Illinois.
 5. [S259] Folketælling. Name:      Ellen P Ericksen
  Age:      71
  Estimated Birth Year:      abt 1869
  Gender:      Female
  Race:      White
  Birthplace:      Denmark
  Marital Status:      Widowed
  Relation to Head of House:      Head
  Home in 1940:      Chicago, Cook, Illinois
  House Number:      1642
  Inferred Residence in 1935:      Chicago, Cook, Illinois
  Residence in 1935:      Same House
  Citizenship:      Naturalized

  Name:      Hulda S Ericksen
  Age:      48
  Estimated Birth Year:      abt 1892
  Gender:      Female
  Race:      White
  Birthplace:      Illinois
  Marital Status:      Single
  Relation to Head of House:      Daughter
  Home in 1940:      Chicago, Cook, Illinois
  Inferred Residence in 1935:      Chicago, Cook, Illinois
  Residence in 1935:      Same House.

Henrik Ferdinand Erichsen

M, f. 4 april 1859, d. 24 april 1930
Ferdinand Erichsen
Ferdinand Erichsen
Tegnet af Ellen Gunner 1922
     Henrik Ferdinand Erichsen blev født 4 april 1859 i Overgade, Odense. Han var søn af Henrik Ferdinand Erichsen og Emilie Rosamunde Jensen. Henrik Ferdinand Erichsen blev døbt 5 august 1859 i Skt. Knuds Kirke, Klosterbakken 2, Odense.1 Han blev konfirmeret 20 april 1873 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København.1 Han var 1 oktober 1884 lokomotivfører.2 Han var fadder ved dåben af Ellen Emilie Hulda Erichsen 19 december 1886 Skt. Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, København.1 Henrik Ferdinand Erichsen var fadder ved dåben af Hulda Manna Erichsen 23 februar 1890 Skt. Stefans Kirke, Nørrebrogade 191, København.3 Henrik blev gift mellem 1885 og 1895 med Olga Marie Johanne Claudine Jensen, datter af Anton Christian Julius Jensen og Adelaide Marie Emilie Beuschel. Henrik Ferdinand Erichsen døde 24 april 1930 i Møllevænget 29, Buddinge, København, i en alder af 71 år.4 Han blev bisat fra Gladsaxe Kirke, Gladsaxe Møllevej 45, Gladsaxe, København, på Bispebjerg Krematorium 2 maj 1930.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1860Vindegade 4, Odense5
Folketælling1870Smedegade 12, København6
Folketælling1885Dannebrogsgade 42, København7
Bolig1886Dannebrogsgade 42, København
Folketælling1901Markjorderne, Helsingør6
Bolig1 november 1908Ågade 94, København8
Folketælling1911Ågade 94, København9
Folketælling1916Ågade 94, København6
Folketælling1921Ågade 94, København6
Folketælling1925Brohusgade, København10
Bolig1928Møllevænget 29, Buddinge, København
Far-Nat*Henrik Ferdinand Erichsen f. 26 Apr 1818, d. 22 Dec 1865
Mor-Nat*Emilie Rosamunde Jensen f. 17 Mar 1825, d. 19 Okt 1897

Børn af Henrik Ferdinand Erichsen og Olga Marie Johanne Claudine Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S493] Brev, født Erichsen Ellen Gunner til Villiam Erichsen.
 3. [S3] , Med tak til Claus Torrens og Per Hagemann, Kirkebog.
 4. [S14] Dødsannonce.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hendrich F. Erichsen, 42, Gift, , Kjøbenhavn, garvermester, huusfader, M
  Emilie født Jensen, 35, Gift, , dito [Kjøbenhavn], hans kone, K
  Hulda Teodore, 15, Ugift, , dito [Kjøbenhavn], deres datter, K
  Henry Waldemar, 11, Ugift, , Horsens, deres søn, M
  Christian Thorval, 7, Ugift, , Odense, deres søn, M
  Wilial Teodor, 4, Ugift, , dito [Odense], deres søn, M
  udøbt dreng, 1, Ugift, , dito [Odense], deres søn, M.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emilie Rosamunde Eriksen, 59 , Enke, Husmoder, Intet, Kjøbenhavn
  Henrik Ferdinand Eriksen, 25 , Ugift, Søn, Maskinarbeider, Odense.
 8. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Ferdinand Erichsen midlertidigt fraværende i Frederikssund.
 10. [S630] Family Search, online https://familysearch.org

Max Carl Elbæk1

M
Far-Nat*Sigvald Christian Elbæk f. 3 Okt 1907, d. 29 Okt 1990
Mor-Nat*Rigborg Kirstine Marie Jacobine Jacobsen f. 5 Jan 1922, d. 1 Aug 2001

Børn af Max Carl Elbæk og Birgit Margrethe Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Povl-Henning Erichsen

M
     Povl-Henning Erichsen var søn af Villiam Henry Erichsen og Anna Marie Boline Christiansen.
Far-Nat*Villiam Henry Erichsen f. 8 Nov 1882, d. 8 Mar 1964
Mor-Nat*Anna Marie Boline Christiansen f. 1 Apr 1881, d. 22 Sep 1966

Børn af Povl-Henning Erichsen og Gudrun Toft Jakobsen

Petrea Andreassine Erichsen

K, f. 10 maj 1838, d. 11 maj 1838
     Petrea Andreassine Erichsen blev døbt 10 maj 1838 i Kalundborg.1 Hun blev født 10 maj 1838 i Kalundborg. Hun døde 11 maj 1838 i Kalundborg. Hun var datter af Ludvig Mylius Erichsen og Josephine Frederikke Mathiesen. Petrea Andreassine Erichsen blev bisat fra Vor Frue Kirke, Adelgade 19, Kalundborg, 15 maj 1838.1
Far-Nat*Ludvig Mylius Erichsen f. 6 Maj 1812, d. 2 Maj 1848
Mor-Nat*Josephine Frederikke Mathiesen f. 24 Mar 1808, d. 5 Mar 1877

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Emma Severine Jensen

K, f. 30 april 1831, d. 1901
     Emma Severine Jensen blev født 30 april 1831 i Borgergade, København. Hun var datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen. Emma Severine Jensen blev døbt 10 juli 1831 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København.1 Emma blev gift 9 december 1865 i Hof- og Slotskirken, København, med Peder Christensen Hansen.1 Emma Severine Jensen døde i 1901.
Far-Nat*Frederich Christian Jensen f. 18 Jun 1797, d. 7 Jul 1867
Mor-Nat*Charlotte Christine Iversen f. 24 Jun 1797, d. 6 Dec 1867

Børn af Emma Severine Jensen og Peder Christensen Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Christian Jensen, 36, Gift, Skomagerfrimester, M
  Kirstine Iversen, 36, Gift, hans Kone, K
  Christian Frederik Jensen, 12, Ugift, deres Barn, M
  Marie Vilhelmine Jensen, 11, Ugift, deres Barn, K
  Emilie Rosemunde Jensen, 8, Ugift, deres Barn, K
  Sophie Frederike Jensen, 6, Ugift, deres Barn, K
  Caroline Amalie Ida Jensen, 5, Ugift, deres Barn, K
  Eva Severine Jensen, 2, Ugift, deres Barn, K
  Peter Christian Jensen, 38, Ugift, Skomagermester, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Jensen, 44, Gift, Skoemagerfrimester, M
  Kirstine Iversen, 43, Gift, hans Kone, K
  Marie Vilhelmine Jensen, 17, Ugift, deres Børn, K
  Emilie Rosamunde Jensen, 15, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Frederikke Jensen, 12, Ugift, deres Børn, K
  Ida Caroline Amalia Jensen, 11, Ugift, deres Børn, K
  Emma Sopharine Jensen, 9, Ugift, deres Børn, K
  Anne Laura Jensen, 5, Ugift, deres Børn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrik Christian Jensen M 48 Gift Kjøbenhavn Skomager Frimester
  Chirstine Iversen K 48 Gift Kjøbenhavn hans Kone
  Marie Wilhelmine Jensen K 23 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Sophie Frederikke Jensen K 18 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Caroline Amalie Ida Jensen K 16 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Emma Severine Jensen K 14 Kjøbenhavn deres Datter
  Anna Laura Jensen K 10 Kjøbenhavn deres Datter.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Fredr. Jensen, 53, Gift, , skomagermester,
  Kirstine Iversen, 53, Gift, , hans kone,
  Marie Vilhelmine Jensen, 28, Ugift, , datter,
  Sophie Frederikke Jensen, 23, Ugift, , datter,
  Caroline Ida Jensen, 21, Ugift, , datter,
  Emma Seferine Jensen, 19, Ugift, , datter,
  Anna Laura Jensen, 15, Ugift, , datter,

  Christiani Thorsen, 34, Ugift, , skrædersvend,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen f Jensen, 48 år, Enke, Enke efter Kgl Lakei, Kjøbenh
  Sophie Anna Kristine Hansen, 12 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Peter Valdemar Hansen, 10 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Mezelie Isedora Camilla Thorsen, 25 år, Ugift, Niece, Syning, Kjøbenh.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen, 53, Enke, Pensioneret, K, Kjøbenhavn, Husmoder
  Sophie Anna Hansen, 17, Ugift, , K, Kjøbenhavn, Datter
  Peter Chr. Valdemar Hansen, 15, Ugift, , M, Kjøbenhavn, Søn
  Micala Isidora Thorsen, 30, Ugift, Syning, K, Kjøbenhavn, Familie.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 9. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Sophie Frederikke Jensen

K, f. 28 april 1827, d. 13 december 1909
     Sophie Frederikke Jensen var kammerfrøken. Hun blev født 28 april 1827 i København. Hun var datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen. Sophie Frederikke Jensen blev nævnt i skiftet efter Charlotte Christine Iversen 10 december 1867 Dronningens Tværgade 15, København.1 Sophie Frederikke Jensen døde 13 december 1909 i en alder af 82 år.2 Hun blev bisat fra Bispebjerg Krematorium, Frederiksborgvej 125, København, 19 december 1909.3
Far-Nat*Frederich Christian Jensen f. 18 Jun 1797, d. 7 Jul 1867
Mor-Nat*Charlotte Christine Iversen f. 24 Jun 1797, d. 6 Dec 1867

Kildehenvisninger

 1. [S545] Charlotte Christine Iversens skifte 770 (2/770 3A).
 2. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S494] Brev, Henry Erichsen til Villiam Erichsen.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Christian Jensen, 36, Gift, Skomagerfrimester, M
  Kirstine Iversen, 36, Gift, hans Kone, K
  Christian Frederik Jensen, 12, Ugift, deres Barn, M
  Marie Vilhelmine Jensen, 11, Ugift, deres Barn, K
  Emilie Rosemunde Jensen, 8, Ugift, deres Barn, K
  Sophie Frederike Jensen, 6, Ugift, deres Barn, K
  Caroline Amalie Ida Jensen, 5, Ugift, deres Barn, K
  Eva Severine Jensen, 2, Ugift, deres Barn, K
  Peter Christian Jensen, 38, Ugift, Skomagermester, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Jensen, 44, Gift, Skoemagerfrimester, M
  Kirstine Iversen, 43, Gift, hans Kone, K
  Marie Vilhelmine Jensen, 17, Ugift, deres Børn, K
  Emilie Rosamunde Jensen, 15, Ugift, deres Børn, K
  Sophie Frederikke Jensen, 12, Ugift, deres Børn, K
  Ida Caroline Amalia Jensen, 11, Ugift, deres Børn, K
  Emma Sopharine Jensen, 9, Ugift, deres Børn, K
  Anne Laura Jensen, 5, Ugift, deres Børn, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrik Christian Jensen M 48 Gift Kjøbenhavn Skomager Frimester
  Chirstine Iversen K 48 Gift Kjøbenhavn hans Kone
  Marie Wilhelmine Jensen K 23 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Sophie Frederikke Jensen K 18 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Caroline Amalie Ida Jensen K 16 Ugift Kjøbenhavn Syejomfrue, deres Datter
  Emma Severine Jensen K 14 Kjøbenhavn deres Datter
  Anna Laura Jensen K 10 Kjøbenhavn deres Datter.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Fredr. Jensen, 53, Gift, , skomagermester,
  Kirstine Iversen, 53, Gift, , hans kone,
  Marie Vilhelmine Jensen, 28, Ugift, , datter,
  Sophie Frederikke Jensen, 23, Ugift, , datter,
  Caroline Ida Jensen, 21, Ugift, , datter,
  Emma Seferine Jensen, 19, Ugift, , datter,
  Anna Laura Jensen, 15, Ugift, , datter,

  Christiani Thorsen, 34, Ugift, , skrædersvend,.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 9. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hos syerske Hansen.

Peder Christensen Hansen

M, f. 31 januar 1818, d. 24 maj 1876
     Peder Christensen Hansen blev født 31 januar 1818. Peder blev gift 9 december 1865 i Hof- og Slotskirken, København, med Emma Severine Jensen, datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen.1 Peder Christensen Hansen var før 1866 kgl. kammerlakaj hos hendes Majestæt dronning Louise i København. Han overværede vielsen af Theodor Frederiksen og Caroline Amalia Ida Jensen 12 november 1869 Skt. Pauls Kirke, Gernersgade 33, København.1 Peder Christensen Hansen døde 24 maj 1876 i København i en alder af 58 år af cancer abdomen. Han blev bisat fra København 30 maj 1876.1

Folketællinger og boliger

Bolig1865Store Kongensgade 96, København

Børn af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Anne Marie Koch1

K
     Anne Marie Koch er datter af Jørgen Koch og Inger Margrethe Therkelsen.1
Far-Nat*Jørgen Koch1 f. 29 Maj 1934, d. 29 Aug 2002
Mor-Nat*Inger Margrethe Therkelsen f. 1934, d. 30 Mar 1977

Sophie Anna Christine Hansen

K, f. 14 december 1867
     Sophie Anna Christine Hansen blev født 14 december 1867 i København. Hun var datter af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen. Sophie Anna Christine Hansen blev døbt 22 marts 1868 i Hof- og Slotskirken, København.1 Sophie blev gift med Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Nyhavn 20, København2
Folketælling1885Borgergade 136, København3
Folketælling1890Rørholmsgade 15, København4
Bolig1 november 1905Blågårdsgade 44, København5
Folketælling1906Adolph Steens Allé 7, København4
Bolig1 maj 1907Rosengårdsvej 8, København5
Bolig1 november 1908Blegdamsvej 8, København5
Folketælling1911Blågårdsgade 44, København4
Bolig1 maj 1919Øster Søgade 74, København5
Folketælling1921Øster Søgade 74, København4
Far-Nat*Peder Christensen Hansen f. 31 Jan 1818, d. 24 Maj 1876
Mor-Nat*Emma Severine Jensen f. 30 Apr 1831, d. 1901

Børn af Sophie Anna Christine Hansen og Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen f Jensen, 48 år, Enke, Enke efter Kgl Lakei, Kjøbenh
  Sophie Anna Kristine Hansen, 12 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Peter Valdemar Hansen, 10 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Mezelie Isedora Camilla Thorsen, 25 år, Ugift, Niece, Syning, Kjøbenh.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen, 53, Enke, Pensioneret, K, Kjøbenhavn, Husmoder
  Sophie Anna Hansen, 17, Ugift, , K, Kjøbenhavn, Datter
  Peter Chr. Valdemar Hansen, 15, Ugift, , M, Kjøbenhavn, Søn
  Micala Isidora Thorsen, 30, Ugift, Syning, K, Kjøbenhavn, Familie.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Peter Christian Valdemar Hansen1,2,3

M, f. 20 maj 1869, d. 19 august 1927
     Peter Christian Valdemar Hansen var også kendt som PCV Hansen. Han blev født 20 maj 1869 i København. Han var søn af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen. Peter Christian Valdemar Hansen blev døbt 29 juni 1869 i Hof- og Slotskirken, København.4 Han tog eksamen som student i 1887. Han tog eksamen som cand. phil. i 1888. Han var i 1896 medlem af Politikens redaktion. Peter blev gift 1 november 1898 i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København, med Marie Emilie Sørensen, datter af Harald Alfred Sørensen og Johanne Augusta Andersen.4 Peter Christian Valdemar Hansen var i 1901 redaktionssekretær ved Politiken. Han Debut: Når ministeriet falder (dramatik, uropført i Tyskland, dansk premiere på Dagmarteatret 25-4-1911) (trykt på tysk: Wie Minister fallen, Berlin, 1911) i 1911. Han Debut i bogform: Den sidste måned og andre digte (digte) i 1916. Peter blev gift 22 juni 1922 i Tårbæk, Sokkelund, København, med Iris Nathalie Olga Gilbe, datter af Julius Frederik Alexander Gilbe og Amalie Marie Frederikke Martine Olesen. Peter Christian Valdemar Hansen døde 19 august 1927 i København i en alder af 58 år. Han blev bisat fra Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé 15, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Nyhavn 20, København5
Folketælling1885Borgergade 136, København6
Folketælling1890Rørholmsgade 15, København7
Bolig1 november 1893Brogade 2, København8
Bolig22 april 1896Dronningens Tværgade 10, København8
Bolig5 november 1897Nybrogade 22, København8
Bolig1898Nybrogade 16, København8
Folketælling1901Nybrogade 16, København7
Bolig1 november 1902Ahlefeldtsgade 18, København8
Folketælling1906Ahlefeldtsgade 18, København7
Bolig1 november 1911Dannebrogsgade 1, København8
Folketælling1916Dannebrogsgade 1, København7
Bolig1 november 1916Vesterbrogade 69, København8
Folketælling1921Vesterbrogade 69, København7
Far-Nat*Peder Christensen Hansen f. 31 Jan 1818, d. 24 Maj 1876
Mor-Nat*Emma Severine Jensen f. 30 Apr 1831, d. 1901

Familie: Peter Christian Valdemar Hansen og Marie Emilie Sørensen

Familie: Peter Christian Valdemar Hansen og Iris Nathalie Olga Gilbe

Kildehenvisninger

 1. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Hansen, Peter Christian Valdemar, 1869—1927, Journalist og Forfatter. F. 20. Maj 1869 i Kbh. (Slotsk.), d. 19. Aug. 1927 sst., begr. sst. (Vestre). Forældre: Kammerlakaj Peter Christensen H. (1818—76) og Emma Severine Jensen (1831—1901). Gift 1° 1. Nov. 1898 i Kbh. (Helligg.) med Koncertsangerinden Maria Emilie Sørensen, f. 12. Aug. 1876 i Kbh. (Helligg.), d. 28. Marts 1916 sst., D. af Skomagermester Harald Alfred S. (ca. 1847—86) og Johanne Augusta Andersen. 2° 2. Juni 1922 i Taarbæk med Iris Gilbe, f. 25. Maj 1899 i Vesterborg, D. af Styrmand Julius G. (1864—1904) og Marie Olesen (1868—1924).

  H. blev Student 1887, privat dimitteret, cand. phil. 1888, var derefter Bibliotekar i Studentersamfundet og Lærer og begyndte 1893 Journalistik ved »København«. 1896 kom han til »Politiken«, hvor han skrev om Teater og Litteratur, 1901—18 bestred Stillingen som Redaktionssekretær og fra 1918 til sin Død redigerede Kronikken. Han fik 1911 Lystspillet »Naar Ministeriet falder« opført paa Dagmarteatret, og det blev siden spillet med Succes paa mange udenlandske Scener. 1914 blev »Hyttefadet«, en Satire over en Proletarfører, opført paa Dagmarteatret, og 1918 »Mistanken« paa Det ny Teater. Blandt H.s Digtsamlinger kan nævnes den følelsesfulde »Den sidste Maaned« (1916), skrevet efter hans første Hustrus Død. Han har ogsaa udgivet nogle større Fortællinger: »Hjemmet« (1917), »En Sommerstorm« (1918), »Den hellige Lidenskab« (1919), »Det dybe Skel« (1924) o. fl.

  Fra 1913 var H. Medlem af Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund, fra 1922 Næstformand. — Blyantstegning af O. Zimmermann 1924 (Fr.borg).

  Politiken 20. Aug. 1937. Chr. Rimestad.
 2. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.
 3. [S117] Litteraturpriser mv., online http://www.litteraturpriser.dk/
 4. [S3] , Kirkebog.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen f Jensen, 48 år, Enke, Enke efter Kgl Lakei, Kjøbenh
  Sophie Anna Kristine Hansen, 12 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Peter Valdemar Hansen, 10 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Mezelie Isedora Camilla Thorsen, 25 år, Ugift, Niece, Syning, Kjøbenh.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen, 53, Enke, Pensioneret, K, Kjøbenhavn, Husmoder
  Sophie Anna Hansen, 17, Ugift, , K, Kjøbenhavn, Datter
  Peter Chr. Valdemar Hansen, 15, Ugift, , M, Kjøbenhavn, Søn
  Micala Isidora Thorsen, 30, Ugift, Syning, K, Kjøbenhavn, Familie.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 8. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz

M, f. 25 november 1866, d. 28 september 1912
     Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz var agent, handelsmedhjælper, vicevært, bogholder og manufakturhandler. Han blev født 25 november 1866 i Nørrebrogade 26, København. Han blev døbt 26 december 1866 i Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København.1 Axel blev gift med Sophie Anna Christine Hansen, datter af Peder Christensen Hansen og Emma Severine Jensen. Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz døde 28 september 1912 i København i en alder af 45 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Ravnsborggade 12, København3
Folketælling1885Ravnsborggade 12, København4
Boligfør 28 november 1893Amager, København2
Bolig28 november 1893Rørholmsgade 15, København2
Boligfør 1 november 1897Odense2
Bolig1 november 1897Viborggade 36, København2
Bolig1 januar 1898Rørholmsgade 3, København2
Bolig1 november 1905Blågårdsgade 44, København2
Folketælling1906Adolph Steens Allé 7, København5
Bolig1 maj 1907Rosengårdsvej 8, København2
Bolig1 november 1908Blegdamsvej 8, København2
Folketælling1911Blågårdsgade 44, København5

Børn af Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz og Sophie Anna Christine Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Peter Jørgen Schvartz, Gift, Handelsagent, Sønderborg, Husfader, M, Forhus, 2.sal a, 1, 4, 1855, 40, , 1862
  Anna Margrethe Schvartz, f. Brorsen, Gift, , Sønderborg, Husmoder, K, Forhus, 2.sal a, , , 1858, 40, ,
  Carl Johan Peter Emil Schvartz, Ugift, , København, Deres Barn, M, Forhus, 2.sal a, , , , 15, ,
  Hans Valdemar Jørgen Sophus Schvartz, Ugift, , København, Deres Barn, M, Forhus, 2.sal a, , , , 14, ,
  Axel Vilhelm Frederik Christian Schvartz, Ugift, , København, Deres Barn, M, Forhus, 2.sal a, , , , 13, ,
  Anna Thora Christine Schvartz, Ugift, , København, Deres Barn, K, Forhus, 2.sal a, , , , 10, ,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Peter Jørgen Schwartz, 15, Gift, Handelsagent, Sønderborg, Husfader, M
  Anna Margrethe Schwartz, 20, Gift, , Sønderborg, Hustru, K
  Carl Johan Peter Emil Schwartz, 20, Ugift, Murer, Kjøbenhavn, Søn, M
  Axel Vilhelm Frederik Christian Schwartz, 18, Ugift, Handelselev, Kjøbenhavn, Søn, M
  Anna Thora Christiane Schwartz, 15, Ugift, , Kjøbenhavn, Datter, K.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Mezelia Isidora Camilla Thorsen1

K, f. 28 august 1854
Mezelia Thorsen
Mezelia Thorsen
     Mezelia Isidora Camilla Thorsen var kammerfrue hos Dronning Lovisa (Fr. d. 8.)
Ugift.
Havde været forlovet med sin fætter Thorvald.
Hun blev født 28 august 1854 i Dronningens Tværgade, København. Hun var datter af Christian Thorvald Thorsen og Marie Wilhelmine Jensen. Mezelia Isidora Camilla Thorsen blev døbt 15 oktober 1854 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Dronningens Tværgade 15, København3
Folketælling1880Nyhavn 20, København4
Folketælling1885Borgergade 136, København5
Far-Nat*Christian Thorvald Thorsen f. 1816, d. Jan 1867
Mor-Nat*Marie Wilhelmine Jensen f. 11 Nov 1822

Kildehenvisninger

 1. [S116] Slægten Erichsen Michael Erichsens arkiv.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen f Jensen, 48 år, Enke, Enke efter Kgl Lakei, Kjøbenh
  Sophie Anna Kristine Hansen, 12 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Peter Valdemar Hansen, 10 år, Ugift, hendes Børn, Kjøbenh
  Mezelie Isedora Camilla Thorsen, 25 år, Ugift, Niece, Syning, Kjøbenh.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emma Severine Hansen, 53, Enke, Pensioneret, K, Kjøbenhavn, Husmoder
  Sophie Anna Hansen, 17, Ugift, , K, Kjøbenhavn, Datter
  Peter Chr. Valdemar Hansen, 15, Ugift, , M, Kjøbenhavn, Søn
  Micala Isidora Thorsen, 30, Ugift, Syning, K, Kjøbenhavn, Familie.

Birgitte Koch1

K
     Birgitte Koch er datter af Jørgen Koch og Inger Margrethe Therkelsen.1
Far-Nat*Jørgen Koch1 f. 29 Maj 1934, d. 29 Aug 2002
Mor-Nat*Inger Margrethe Therkelsen f. 1934, d. 30 Mar 1977

Christian Thorvald Thorsen

M, f. 1816, d. januar 1867
Christian Thorsen og Mezelia
     Christian Thorvald Thorsen var skrædder og vistnok hoffunktionær i København. Han blev født i 1816 i København. Christian blev gift 21 april 1850 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København, med Marie Wilhelmine Jensen, datter af Frederich Christian Jensen og Charlotte Christine Iversen.1 Hans ejendele blev skiftet januar 1867.2 Christian Thorvald Thorsen døde januar 1867.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Borgergade, København3
Folketælling1850Dronningens Tværgade 15, København4
Folketælling1855Dronningens Tværgade 15, København5

Barn af Christian Thorvald Thorsen og Marie Wilhelmine Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Københavns Skiftekommission, Hovedregister Januar 1867, Thorsen, Christian, (???), 3/17 1B.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Thorsen, 24, M, Ugift, Skrædersvend, Kjøbenhavn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Fredr. Jensen, 53, Gift, , skomagermester,
  Kirstine Iversen, 53, Gift, , hans kone,
  Marie Vilhelmine Jensen, 28, Ugift, , datter,
  Sophie Frederikke Jensen, 23, Ugift, , datter,
  Caroline Ida Jensen, 21, Ugift, , datter,
  Emma Seferine Jensen, 19, Ugift, , datter,
  Anna Laura Jensen, 15, Ugift, , datter,

  Christiani Thorsen, 34, Ugift, , skrædersvend,.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside