Per Kildebro Nielsen1

M

Børn af Per Kildebro Nielsen og Annelise Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Skoglar-Toste (?)

M, f. før 945, d. efter 991
Fra Hakon Jarls Saga:

Toste heed en Mand i Svithjod, en af de mægtigste og gjeveste Mænd der i Landet blandt dem, der ikke bar Tignar-Navn. Han var den største Hærmand og laa lange Stunder i Hærferd, hvorfor han blev kaldet SkoglarToste. Med ham gav Harald Grenske sig i Følge og var med Skoglar-Toste hele Sommeren i Viking. Alle syntes godt om Harald. Vintren efter var han ogsaa hos Toste. Sigrid heed Tostes Datter, ung og smuk og meget overmodig; hun blev siden gift med Eirik Sviakonge den Sejrsæle, og var deres Son Olaf Svenske, som siden. blev Konge i Svithjod.
     Skoglar-Toste (?) var vikingehøvding i Sverige. Han var også kendt som Skogul-Toste (?) Han blev født før 945 i Sverige. Han døde efter 991 i Götaland, Sverige.

Barn af Skoglar-Toste (?)

Jesper Kyhl Nielsen1

M
     Jesper Kyhl Nielsen er søn af Per Kildebro Nielsen og Annelise Kyhl.1
Far-Nat*Per Kildebro Nielsen1
Mor-Nat*Annelise Kyhl1

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S651] Kusk-Laursen, online http://www.kusk-laursen.dk/

Ebbe Skjalmsen

M, f. 1085, d. 1151
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Skjalmsen, Ebbe, o. 1090-1151, sjællandsk Høvding, Søn af Skjalm Hvide, optræder første Gang i Historien, da han sammen med sine Brødre fik Knud Lavards Lig ført fra Haraldsted til det anseligere Ringsted og rejste Sjællænderne til Hævn for Fosterbroderens Drab (1131). I den efterfølgende Borgerkrig stod han paa Erik Emunes Side, og han var ogsaa blandt Erik Lams mest betroede Mænd, dernæst tro Tilhænger af Svend Grade, der gjorde ham til Høvedsmand i det nybefæstede Roskilde. Ved en vis Sune søgte Svends Medbejler Knud Magnussen at lokke Roskilde Borgere til Frafald, men ved List fik E. S. Sune i sin Magt, og Planen blev afværget (1148). Senere lykkedes det dog Knud at overrumple Roskilde; E. S. undkom i rette Tid, men kunde ikke hindre, at Knud dernæst hærgede og brændte hans Gaard. I Følge Saxo havde E. S. saa stor Indflydelse paa Svend, at denne i Krig som i Fred, i offentlige som private Forhold altid rettede sig efter hans Raad, og Efterretningen om hans Død (1151) overvældede den unge Konge, saa at han afbrød et Krigstog mod Knud; rimeligvis havde Svends Skæbne ogsaa formet sig lykkeligere, om han fremdeles havde haft den erfarne Raadgiver ved sin Side. Sammen med sine Brødre Toke og Asser Rig (I, 370) grundlagde E. S. Sorø Kloster. E. S. var først gift med Gyda, dernæst med Ragnhild, sammen med hvem han opførte en Trækirke ved deres Gaard i Bjernede. Deres Søn Sune byggede i dens Sted den smukke Rundkirke af Sten, men mindede i en Indskrift om Forældrenes fromme Gjerning. Ragnhild overlevede E. S. over 10 Aar og skjænkede Sorø Kloster Sacerbro Mølle; de jordedes Side om Side i Klosterkirken. Kort efter Ragnhild døde E. S.s ældste Søn, Toke, efter at have givet Halvdelen af sin Hovedlod til Sorø. En anden af E. S.s Sønner, Fin, døde ved samme Tid. En tredje Søn, Peder, levede meget længer. Berømtest af Sønnerne er dog Sune, Fader til de 7 Sunesønner.

Saxo, Hist. Dan.
Løffler, Danmarks ældre Kirkebygninger.


Hans Olrik.

Bastrup Stenhus
Menes bygget af Ebbe Skjalmsen
     Ebbe Skjalmsen var Høvedsmand på Sjælland. Han medstifter af Sorø Kloster og anlagde formentlig Bastrup Stenhus. Han blev født i 1085 i Fjenneslev, Alsted, Sorø. Han var søn af Skjalm Hvide. Ebbe blev gift før 1124 med Ragnhild (?) Ebbe blev gift med Gyda (?) Ebbe Skjalmsen omtales som Ebbe de Bastetorp i et gavebrev fra kong Niels. Han døde i 1151 i Sorø.2 Han blev bisat fra Sorø Kloster, Alsted, Sorø.
Far-Nat*Skjalm Hvide f. 1034, d. 1113

Barn af Ebbe Skjalmsen og Ragnhild (?)

Familie: Ebbe Skjalmsen og Gyda (?)

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S338] Gorm Rosencrone von Benzon, Vore gamle kirker og klostre.

Hanne Kidmose1

K
     Hanne Kidmose er datter af Evald Christensen Kidmose og Ingeborg Sode Hansen.2
Far-Nat*Evald Christensen Kidmose2 f. 12 Jun 1918, d. 2 Dec 1991
Mor-Nat*Ingeborg Sode Hansen2

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S651] Kusk-Laursen, online http://www.kusk-laursen.dk/

Carsten Kyhl Nielsen1

M
     Carsten Kyhl Nielsen er søn af Per Kildebro Nielsen og Annelise Kyhl.1
Far-Nat*Per Kildebro Nielsen1
Mor-Nat*Annelise Kyhl1

Familie: Carsten Kyhl Nielsen og Britt Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Britt Christensen1

K

Familie: Britt Christensen og Carsten Kyhl Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Ole Kyhl1

M
     Ole Kyhl er søn af Viggo Thorvald Kyhl og Gerda Marie Andersen.1
Far-Nat*Viggo Thorvald Kyhl1
Mor-Nat*Gerda Marie Andersen1 f. 20 Sep 1922, d. 14 Jan 1998

Barn af Ole Kyhl og June Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Birgitte Laurensdatter Panter

K

Familie: Birgitte Laurensdatter Panter og Henning I Podebusk

June Nielsen1

K

Barn af June Nielsen og Ole Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Réné Kyhl1

M
     Réné Kyhl er søn af Ole Kyhl og June Nielsen.1
Far-Nat*Ole Kyhl1
Mor-Nat*June Nielsen1

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Jan Viggo Kyhl1

M
     Jan Viggo Kyhl er søn af Viggo Thorvald Kyhl og Gerda Marie Andersen.1
Far-Nat*Viggo Thorvald Kyhl1
Mor-Nat*Gerda Marie Andersen1 f. 20 Sep 1922, d. 14 Jan 1998

Børn af Jan Viggo Kyhl og Ulla Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S552] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Mette Marie Louise Mortensen

K, f. 12 december 1795
     Mette Marie Louise Mortensen blev født 12 december 1795 i København. Hun var datter af Rasmus Peter Mortensen og Mette Margrethe Schiøt. Mette Marie Louise Mortensen blev døbt 28 december 1795 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København. Mette blev gift 15 august 1827 i København med Johann Melchior Hoffmeyer, søn af Johann Gottfried Hoffmeyer og Christina Volckmann.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Borgergade 65, København1
Folketælling1840Adelgade 17, København2
Folketælling1845Adelgade 87, København3
Folketælling1850Filosofgangen 249, København4
Far-Nat*Rasmus Peter Mortensen f. c 1771
Mor-Nat*Mette Margrethe Schiøt f. c 1776

Familie: Mette Marie Louise Mortensen og Johann Melchior Hoffmeyer

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Mortensen, 30, Gift, 1, Huusbond, M
  Mette Margrethe Schiøt, 25, Gift, 1, Hans Kone, K
  Marie Mortensen, 5, Ugift, , deres Datter, K
  Niels Mortensen, 1, Ugift, , deres Søn, M.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johann Melchior Hofmeier, 38, Gift, Muursvend, M
  Mette Marie Mortensen, 45, Gift, hans Kone, K
  Johan Peter Hofmeier, 16, Ugift, deres Søn, M
  Ferdinand Vilhelm Hofmeier, 14, Ugift, deres Søn, M
  Carl Herman Hofmeier, 9, Ugift, deres Søn, M
  Amalia Hedvig Hofmeier, 6, Ugift, deres Datter, K
  Ida Maria Hofmeier, 4, Ugift, deres Datter, K
  Adolf Alfred Hofmeier, 1, Ugift, deres Søn, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Hoffmeier, 44, Gift, Muursvend, Kjøbenhavn, M
  Marie Mortensen, 50, Gift, hans Kone, Kjøbenhavn, K
  Peter Hoffmeier, 21, Ugift, deres Barn,Muursvend, Kjøbenhavn, M
  Ferdinant Hoffmeier, 19, Ugift, deres Barn,Muurlærling, Kjøbenhavn, M
  Carl Hoffmeier, 14, , deres Barn, Kjøbenhavn, M
  Amalie Hoffmeier, 11, , deres Barn, Kjøbenhavn, K
  Ida Hoffmeier, 9, , deres Barn, Kjøbenhavn, K
  Adolf Hoffmeier, 6, , deres Barn, Kjøbenhavn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Melchior Hoffmeyer, 48, Gift, muurswend, huusfader, Kjøbenhavn
  Mette Marie Mortensen, 55, Gift, hans kone, Do.
  Ferdinand Wilhelm Hoffmeyer, 24, Ugift, muurswend, deres sön, Do.
  Carl Andreas Herman Hoffmeyer, 20, Ugift, tömmerlærling, deres sön, Do.
  Adolph Alfred Hoffmeyer, 11, Ugift, deres sön, Do.
  Amalie Hedvig Hoffmeyer, 16, Ugift, deres datter, Do.
  Ida Marie Hoffmeyer, 14, Ugift, do., Do.

Carl Christian Philipsen

M, f. 11 marts 1841
     Carl Christian Philipsen var også kendt som Carl Christian Villaume. Han blev født uden for ægteskab 11 marts 1841 Kerteminde. Han var søn af Jens Ludvig Jørgensen og Anne Kirstine Philipsen. Carl Christian Philipsen blev døbt 2 maj 1841 i Kerteminde.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Stenstuegade 164, Slagelse
Folketælling1860Kalekoeveien 387, Fåborg
Far-Nat*Jens Ludvig Jørgensen
Mor-Nat*Anne Kirstine Philipsen f. 4 Okt 1814, d. 27 Maj 1892
Far-AdoCarl Christian Villaume f. 13 Maj 1819, d. 25 Dec 1869

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Jens Ludvig Jørgensen

M
     Jens Ludvig Jørgensen blev født i Holbæk.

Barn af Jens Ludvig Jørgensen og Anne Kirstine Philipsen

Rasmus Peter Mortensen

M, f. cirka 1771
     Rasmus Peter Mortensen blev født cirka 1771. Rasmus blev gift 14 juni 1795 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Mette Margrethe Schiøt.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Borgergade 65, København1

Barn af Rasmus Peter Mortensen og Mette Margrethe Schiøt

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Mortensen, 30, Gift, 1, Huusbond, M
  Mette Margrethe Schiøt, 25, Gift, 1, Hans Kone, K
  Marie Mortensen, 5, Ugift, , deres Datter, K
  Niels Mortensen, 1, Ugift, , deres Søn, M.

Mette Margrethe Schiøt

K, f. cirka 1776
     Mette Margrethe Schiøt blev født cirka 1776. Mette blev gift 14 juni 1795 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København, med Rasmus Peter Mortensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Borgergade 65, København1

Barn af Mette Margrethe Schiøt og Rasmus Peter Mortensen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Mortensen, 30, Gift, 1, Huusbond, M
  Mette Margrethe Schiøt, 25, Gift, 1, Hans Kone, K
  Marie Mortensen, 5, Ugift, , deres Datter, K
  Niels Mortensen, 1, Ugift, , deres Søn, M.

Andresine Larsen

K, f. cirka 1826
     Andresine Larsen blev født cirka 1826 i København. Andresine blev gift før 1847 med Carl Ludwig Ide, søn af Frans Vilhelm Ide og Maria Christina Hoffmeyer.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Studiestræde, København1

Barn af Andresine Larsen og Carl Ludwig Ide

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Ludevig Ide, 28, Gift, kleinsmedswend, huusfader, Kjøbenhavn, M
  Andresine Larsen, 24, Gift, hans kone, Do., K
  Emiil Carl Ide, 3, Ugift, deres sön, Do., M.

Jacobine Nicoline Hansen

K, f. 21 juni 1827
     Jacobine Nicoline Hansen blev født 21 juni 1827 i Fåborg. Hun var datter af Hans Hansen og Nicoline Mørk. Jacobine Nicoline Hansen blev døbt 24 juni 1827 i Fåborg.1 Jacobine blev gift med Christian Wilhelm Ide, søn af Frans Vilhelm Ide og Maria Christina Hoffmeyer.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Torvegade 123, Fåborg2
Folketælling1845Torvet, Nyborg3
Folketælling1850Ørholm, Kongens Lyngby, Sokkelund, København4
Far-Nat*Hans Hansen f. 21 Sep 1800, d. 30 Nov 1872
Mor-Nat*Nicoline Mørk f. 12 Jun 1800

Barn af Jacobine Nicoline Hansen og Christian Wilhelm Ide

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Hansen, 34, Gift, Lever af Dagleie, M
  Nicoline Hansen, 34, Gift, Hans Kone, K
  Hans Hansen, 13, Ugift, Deres Børn, M
  Christiane Hansen, 10, Ugift, Deres Børn, K
  Jacobine Hansen, 7, Ugift, Deres Børn, K
  Laurits Hansen, 5, Ugift, Deres Børn, M
  Caroline Hansen, 1, Ugift, Deres Børn, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Maegaard, 60, Enke(mand), kjøbmand, Nyborg Kiøbstad, M
  Jens Winckler, 38, Gift, do [kjøbmand], Nyborg Kiøbstad, M
  Stine Andersen, 34, Gift, hans kone, Nyborg Kiøbstad, K

  Jacobine Hansen, 18, Ugift, tjenestepige, Nyborg Kiøbstad, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Henreich Danchell, 48, Gift, Grosserer, Fabrikant, Huusfader, Nakskov, M
  Hanne Hambroe, 43, Gift, Hans Kone, København, K

  Jacobine Hansen, 22, Ugift, Tjenestepige, Faaborg, K.

Gottfried Wilhelm August Michael

M, f. 5 juni 1828, d. 20 juni 1906
     Gottfried Wilhelm August Michael var skræddermester. Han blev født 5 juni 1828 i Witznitz, Sachsen-Anhalt, Tyskland. Gottfried blev gift 24 juli 1857 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København, med Ane Margrethe Andersen.1 Gottfried blev gift 2 november 1862 i København med Emma Thora Ide, datter af Frans Vilhelm Ide og Maria Christina Hoffmeyer.2 Hans ejendele blev skiftet juni 1906.3 Gottfried Wilhelm August Michael døde 20 juni 1906 i København i en alder af 78 år.4

Familie: Gottfried Wilhelm August Michael og Ane Margrethe Andersen

Børn af Gottfried Wilhelm August Michael og Emma Thora Ide

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Hun var enke, tidligere gift Pedersen, Kirkebog.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Københavns Skiftekommission, Hovedregister juni 1906, Michael, Vilhelm, Skrædder, 2/1508, 2L, p. 288.
 4. [S466] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Vilhelm Gotfred Michael, 51, Gift, Saxen, Skrædermester, M
  Emma Thora Michael, 41, Gift, Kjøbenhavn, Hustru, K
  Emma Vilhelmine Michael, 19, Ugift, Kjøbenhavn, Datter, K
  Louise Dagmar Michael, 14, Ugift, Kjøbenhavn, Datter, K
  Vilhelm Gustav Herman Michael, 4, Ugift, Kjøbenhavn, Søn, M
  Mathilde Caroline Michael, 2, Ugift, Kjøbenhavn, Datter, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, W.G.G.Michael, 56, Gift, Skræder, Saxsen, Husfader, M, 1828, Kjøbenhavn
  Emma Thora Michael, 47, Gift, , Kjøbenhavn, Husmoder, K, 1837, Kjøbenhavn
  Emma Emilie Michael, 22, Ugift, Dideriktrise, Kjøbenhavn, K, 1863, Kjøbenhavn
  Louise Dagmar Michael, 19, Ugift, Exspedetrise, Kjøbenhavn, K, 1866, Kjøbenhavn
  Wilhelm G.Michael, 9, Ugift, Kjøbenhavn, M, 1875,
  Mathilde K.Michael, 7, Ugift, K,.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Johann Rudolph Unnewehr

M, f. cirka 1798, d. 19 august 1838
     Johann Rudolph Unnewehr blev født cirka 1798. Johann blev gift 13 november 1828 i Frederiks Tyske Kirke, Strandgade 1, Christianshavn, København, med Marie Wilhelmine Christiane Ide, datter af (?) Ide.1 Johann Rudolph Unnewehr døde 19 august 1838. Han blev bisat fra Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København, 23 august 1838.2

Folketællinger og boliger

Boligfør 1828Kongens Lyngby, Sokkelund, København
Folketælling1834Borgergade 103, København3

Familie: Johann Rudolph Unnewehr og Marie Wilhelmine Christiane Ide

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Vidne: Lars Jespersen, Kirkebog.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Rudolf Duneheker, 37, Gift, Kleinsmed Frimester, M
  Christijane Iden, 33, Gift, , K.

Ane Margrethe Andersen

K, f. 8 januar 1826
     Ane Margrethe Andersen blev født 8 januar 1826 i Nyborg. Hun blev døbt 12 marts 1826 i Vor Frue Kirke, Gammeltorv 1, Nyborg.1 Ane blev gift 24 juli 1857 i Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København, med Gottfried Wilhelm August Michael.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Nyenstad, Nyborg3
Folketælling1845Nyenstad, Nyborg4

Familie: Ane Margrethe Andersen og Gottfried Wilhelm August Michael

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S3] , Hun var enke, tidligere gift Pedersen, Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Henrik Andersen, 44, Gift, daglejer, M
  Elisabeth Pedersdatter, 39, Gift, hans kone, K
  Anders Christian, 5, Ugift, deres barn, M
  Peter, 3, Ugift, deres barn, M
  Anne Maria, 1, Ugift, deres barn, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Henrik Andersen, 55, Gift, dagleier, Aunsløv sogn
  Elisabet Pedersen, 50, Gift, hans kone, Fløstrup sogn
  Magreda Andersen, 20, Ugift, deres datter, Nyborg
  Peder Andersen, 13, Ugift, deres søn, do [Nyborg]
  Maria Andersen, 11, Ugift, deres datter, do [Nyborg]
  Peder Eiler, 4, Ugift, pleiebarn, do [Nyborg].

Nelly Hansson

K, f. 10 oktober 1875
     Nelly Hansson blev født 10 oktober 1875 i Hjortholm, Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige. Hun var datter af Hans Andersson og Bengta Nilsdotter. Nelly Hansson blev døbt 30 oktober 1875 i Vittsjö, Västra Göinge, Skåne, Sverige.1 Hun var opført på en passagerliste 3 oktober 1903 på Cedric fra Liverpool.2 Nelly blev gift 7 december 1912 i Boston, Suffolk, Massachusetts, USA, med Louis Sophus Villaume, søn af Peter Frederik Ludvig Villaume og Gertruida Maria Rutten.

Folketællinger og boliger

Folketælling1920Roxbury Ward 17, Boston, Suffolk, Massachusetts, USA
Folketælling1930Malden, Middlesex, Massachusetts, USA3
Far-Nat*Hans Andersson f. 2 Mar 1830
Mor-Nat*Bengta Nilsdotter f. 19 Mar 1831, d. 19 Mar 1904

Børn af Nelly Hansson og Louis Sophus Villaume

Kildehenvisninger

 1. [S522] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/
 2. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/, First Name: Nellie
  Last Name: Hansson
  Ethnicity: Swedish, Scandinav.
  Last Place of Residence: Wittsjo, Sweden
  Date of Arrival: Oct 03, 1903
  Age at Arrival: 27y 11m
  Gender: F
  Marital Status: S
  Ship of Travel: Cedric
  Port of Departure: Liverpool.
 3. [S447] US Census.

Kong Erik Seiersäll af Sverige

M, f. 945, d. cirka 995
Erik Sejrssæl (norrønt Eiríkr inn sigrsæli), sønn av Bjørn Eriksson, konge over sveaerne i tidsrommet ca 970-995, dansk konge eller kun erobrer ca 992-993. Regnes tradisjonelt som den første konge som la under deg det området som i dag utgjør Svealand, Vestergøtland og Østergøtland, det vil si det området som ble middelalderens Sverige. I henhold til de sagn og fortellinger som finnes om hans styre, islandske sagaer og Adam av Bremens krønike, skal han ha blitt konge ca 970 sammen med sin yngre bror Olof Bjørnsson. Fem år senere døde broren og Erik styrte videre som enekonge.

I henhold til tradisjonen var Erik gift med Sigrid Storråde, datter av den legendariske vikingen Skagul Toste, men skilte seg fra henne og ga henne Gøtaland som erstatning.

Seier over Styrbjørn

I henhold til sagaen hadde Olof en sønn, Styrbjørn Sterke, som trolig var en høvding i Skåne og som hevdet sin fars rett til tronen. Da Erik verget seg for å erkjenne denne retten trakk Styrbjørn seg sørover og hærtok Jomsvikingenes borg i Wollin hvor den dansk jarlen Palnatoke ledet etter å ha blitt fordrevet av den danske kongen Harald Blåtann. Den danske kongen var takknemlig for den unge svenskens dåd, og hvor han fikk sitt etternavn ‘Sterke’, at Harald Blåtann ustyrte ham med flerfoldige skip og menn.

Med denne hæren seilte Styrbjørn ca år 985 mot Uppland for å avsette og fjerne Erik. Ved Fyrisåns åpning lot han skipene brenne for å hindre mennene å flykte, kun seier eller døden var valget. Danskene var mindre begeistret for ultimatumet og dro hjem igjen. Styrbjørn mistet ikke motet, men møtte Eriks hær i slaget ved Fyrisvall (norrønt Fýrisvellir) utenfor Gamla Uppsala i Uppland. Salget raste i tre dager inntil Styrbjørn Sterke stupte og Erik sto igjen som seierherre. Det var etter dette veldige slaget at Erik fikk tilnavnet Seiersæl.

Antagelig grunnla Erik byen Sigtuna som fortsatt eksisterer og hvor de første svenske mynter ble preget for hans sønn og etterkommer til tronen, Olof Skötkonung.

Hærtog i Danmark

Erik Seiersæl skal også ha fordrevet Svein Tjugeskjegg av Danmark og hevdet svensk herredømme over Danmark etter å ha foretatt en herjingstokt mot de danske øyene for hevne danskekongens støtte til den avdøde Styrbjørn. Hans grep over Danmark var kort, i høyden et år, før sykdom tvang svenskene tilbake til Gamla Uppsala som var svenskekongens maktbase. Noen kilder setter denne tiden til tidsrommet 992-993.

Etter sigende skal han ha latt seg døpe i Danmark, men fort kommet på bedre tanker og vendt tilbake til åsatroen.

Erik Seiersæl dør i år 995 av sykdom (sottedød), det samme år som Olav Tryggvason kommer til Norge, på kongsgården i Gamla Uppsala. Man antar at Erik ligger begravd i sydvestlige gravfeltsområdet ved Gamla Uppsala. Den som ble konge etter ham var hans mindreårige sønn Olof Skötkonung som han hadde fått sammen med den myteomspunnede Sigrid Storråde.

Ekteskap

Erik Seiersæl var gift med enten vestgøtiske stormannsdatteren Sigrid Storråde eller polske Swietoslawa (også kjent som Gudhild), datter til fyrst Mieszko I av Polen.

Kildene er motstridene om hvem som var Eriks dronning og hvem som de to overnevnte kvinnenes identitet. Forskerne har trukket ulike konklusjoner utifra hvilke kilder man i ulike tider har sett på som mest troverdige. De islandske kildene og Saxo Grammaticus sier at det var Sigrid Storråde, hun som norske Olav Tryggvason beilet til med ulykksalig resultat i Olav Tryggvasons saga. Hun får stor plass i deres fortellinger. Adam av Bremen forteller derimot at hun var en ikke navngitt slavisk prinsesse som i et senere tillegg får navnet Gunhild.

Lenge betraktet historikerne fortellingene om den vestgøtiske stormannsdatteren Sigrid Storråde som oppdiktet og fiktiv, og at navnene Sigrid og Gunhild var norrøne forenklinger av det polske navnet Swietoslawa. I den senere tid har pendelen svingt den andre vegen og personen Sigrid Storråde har blitt stort sett gjeninnsatt utifra begrunnelsen at Adam av Bremen har misforstått, noe hans subjektive krønike gjør på flere punkter.

     Erik blev gift med Sigrid Storråde, datter af Skoglar-Toste (?). Kong Erik Seiersäll af Sverige blev født i 945. Han døde cirka 995.

Familie: Kong Erik Seiersäll af Sverige og Sigrid Storråde

Edith Harriet Edwards1

K, f. cirka 1875
     Edith Harriet Edwards var Laundress Washer. Hun blev født cirka 1875 i Sittingbourne, Kent, England. Edith blev gift med August Carl Johan Nosky Rehling, søn af August Frederik Rehling og Charlotte Nosky Jansen.

Folketællinger og boliger

Folketælling19111 Walton Road, Folkestone, Kent, England2

Børn af Edith Harriet Edwards og August Carl Johan Nosky Rehling

Kildehenvisninger

 1. [S306] Peter Moore, "ACJN Rehling," e-mail til Michael Erichsen, 2007.
 2. [S259] Folketælling. Edith Rehling      36
  Grace Rehling      16
  Annie Rehling      14
  Matilda Rehling      10
  Winnifred Rehling      8
  Sarah Rehling      7.

Augusta Edith Rehling1

K, f. 1892
     Augusta Edith Rehling blev født i 1892 i Twickenham, Middlesex, England.1 Hun var datter af August Carl Johan Nosky Rehling og Edith Harriet Edwards.
Far-Nat*August Carl Johan Nosky Rehling f. 16 Jan 1839, d. 1913
Mor-Nat*Edith Harriet Edwards f. c 1875

Kildehenvisninger

 1. [S306] Peter Moore, "ACJN Rehling," e-mail til Michael Erichsen, 2007.

Grace Mercy Rehling1

K, f. 16 august 1894, d. 16 februar 1981
     Grace blev gift med William Ernest Adkin, søn af Charles Isaac Adkin og Hannah Margaret Davies. Grace Mercy Rehling blev født 16 august 1894 i Twickenham, Middlesex, England.1 Hun var datter af August Carl Johan Nosky Rehling og Edith Harriet Edwards. Grace Mercy Rehling døde 16 februar 1981 i Victoria, British Columbia, Canada, i en alder af 86 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling19111 Walton Road, Folkestone, Kent, England2
Far-Nat*August Carl Johan Nosky Rehling f. 16 Jan 1839, d. 1913
Mor-Nat*Edith Harriet Edwards f. c 1875

Familie: Grace Mercy Rehling og William Ernest Adkin

Kildehenvisninger

 1. [S306] Peter Moore, "ACJN Rehling," e-mail til Michael Erichsen, 2007.
 2. [S259] Folketælling. Edith Rehling      36
  Grace Rehling      16
  Annie Rehling      14
  Matilda Rehling      10
  Winnifred Rehling      8
  Sarah Rehling      7.

Annie Charlotte Johanna Rehling1

K, f. 1897
     Annie Charlotte Johanna Rehling blev født i 1897 i Twickenham, Middlesex, England.1 Hun var datter af August Carl Johan Nosky Rehling og Edith Harriet Edwards.

Folketællinger og boliger

Folketælling19111 Walton Road, Folkestone, Kent, England2
Far-Nat*August Carl Johan Nosky Rehling f. 16 Jan 1839, d. 1913
Mor-Nat*Edith Harriet Edwards f. c 1875

Kildehenvisninger

 1. [S306] Peter Moore, "ACJN Rehling," e-mail til Michael Erichsen, 2007.
 2. [S259] Folketælling. Edith Rehling      36
  Grace Rehling      16
  Annie Rehling      14
  Matilda Rehling      10
  Winnifred Rehling      8
  Sarah Rehling      7.

Anne Marie Marguerite Østergaard

K
     Anne Marie Marguerite Østergaard er datter af Erling Østergaard og Lilith Nicole Scheel.
Far-Nat*Erling Østergaard f. 9 Nov 1907, d. 19 Sep 1981
Mor-Nat*Lilith Nicole Scheel f. 4 Sep 1916

Familie: Anne Marie Marguerite Østergaard og Olaf Bonnevie