Birgitte Marie Gunnersdatter1

K, d. 28 december 1772
     Birgitte blev gift med Mogens Pedersen. Birgitte Marie Gunnersdatter døde 28 december 1772 i Nykøbing S. Hun blev bisat fra Nykøbing Sjælland Kirke, Holtets Plads 4, Nykøbing S., 2 januar 1773.

Barn af Birgitte Marie Gunnersdatter og Mogens Pedersen

Christen Nielsen Møller1

M, d. 1794
     Christen blev gift med Birgitte Margrethe Pedersdatter. Christen Nielsen Møller døde i 1794.

Barn af Christen Nielsen Møller og Birgitte Margrethe Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S686] Holger Buchhave, online http://www.mbdahl.dk/udkast-til-anetavle-for-drengebogsforfatteren-holger-buchhave/, Christen Nielsen Møller, døde 1794. Han var gift 1. gang Birgitte Margrethe Pedersdatter (død 1783, hun var gift 1. gang med Barslund). Christen Møller var gift 2. gang med Ane Marie Busk, død 1799.

Birgitte Margrethe Pedersdatter1

K, d. 1783
     Birgitte blev gift med Christen Nielsen Møller. Birgitte Margrethe Pedersdatter døde i 1783.

Barn af Birgitte Margrethe Pedersdatter og Christen Nielsen Møller

Christen Jørgensen Sølvsten1

M, f. 13 april 1734, d. før 1801
     Christen Jørgensen Sølvsten blev født 13 april 1734 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Jørgen Jørgensen Sølvsten og Maren Jensdatter. Christen Jørgensen Sølvsten blev døbt 18 april 1734 i Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg. Christen blev gift med Anne Pedersdatter. Christen Jørgensen Sølvsten døde før 1801.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Voldby, Gjern, Skanderborg2
Far-Nat*Jørgen Jørgensen Sølvsten f. c 1690, d. c 1758
Mor-Nat*Maren Jensdatter f. 1700

Barn af Christen Jørgensen Sølvsten og Anne Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Bødker, 53, Gift, Og fattig Huus inderste, 1, Manden, M
  Anne Pedersdtr, 49, Gift, , 1, Koenen, K
  Jeppe Christensen, 7, -, , , deres Søn, M.

Jørgen Jørgensen Sølvsten1

M, f. cirka 1690, d. cirka 1758
     Jørgen Jørgensen Sølvsten blev født cirka 1690 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Jørgen Christen Pedersen Sølvsten og Kiersten Jørgensdatter. Jørgen blev gift i 1719 i Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, med Maren Jensdatter, datter af Jens Jensen Skøt. Jørgen Jørgensen Sølvsten var 4 april 1719 halvgårdsfæster.2 Hans ejendele blev skiftet 17 november 1753; var lavværge ved barnebarns mands skifte.3 Han var lavværge ved sønnen Peder Jørgensen Sølvstens skifte 12 marts 1755.4 Han døde cirka 1758 i Voldby, Gjern, Skanderborg.
Far-Nat*Jørgen Christen Pedersen Sølvsten f. c 1660
Mor-Nat*Kiersten Jørgensdatter f. c 1660, d. Dec 1694

Barn af Jørgen Jørgensen Sølvsten og Maren Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk
 2. [S598] Fæsteprotokoller, online https://familysearch.org, Jeg Christian Frijs Greve til Frijsenborg Herre til Hagsholm, Boller, Møgelkier og Ridder, Kongl: Mayts Cammer Herre og Obriste til Hæst, Giør Witterligt;
  At ieg hawer Sted og fæst Saasom Jeg og hermed Steder og fæster til Jørgen Sølsteen udi Voldby dend halwe gaard ibdm som hand nu med fæstebrev af 16 februari 1719 beboer og skylder efter Landmaalingens Matricul= 2 td 7 skp 1 fc 1 1/2 alb Hartkorn, hwilken forbemeldte halwe Gaard Jørgen Sølsteen fremdeles herefter, hands gandske Liwstid maa hawe, Nyde, bruge og beholde, ald den Stund, hand Rigtig udi Rette Tide, swarer alle Kongl: paabudne og herefter paabydende skatter, item Lg efter Jordebogen, forretter den Sædwanlig Howeri, Gaardens Jorder Lowlig dyrker og bruger, Bygningen forbedrer og altid forswarligen Wedligeholder, Besætningen altid forskaffer, bewiser sig hørrig og Lydig imod hans Herskab og deres fuldmægtig, og for Resten i alle Maader efterlewer hans Kongl: Mayts. allernaadigste Low og forordninger, fæstepengene har hand efter sit forrige fæstebrew swaret.
  Frijsenborg dend 4. April 1719. (L.S.) C. G. Frijss.
  Ligelydende er mig lewerit og skal worde efterlewet.
  Jørgen Christen Sølsteen.
 3. [S677] Skifteprotokol ukendt file number, 17 november 1753, Voldby
  Rasmus Mogensen, død Kirsten Jørgensdatter, død (Nej)
  Deres barn:
  Anne Rasmusdatter, 5 år
  Lavværge Niels Smed af Voldby, formynder oldefader Jørgen Sølvsten af Voldby.
 4. [S677] Skifteprotokol ukendt file number, Frisenborg gods:
  G 341-379 13/17
  435, 12 marts 1755, Voldby
  Peder Jørgensen Sølvsten, død
  Mette Poulsdatter, enke
  Deres børn:
  Poul Pedersen, 41 år, gift i Haar
  Christen Pedersen, 33 år
  Anne Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Voldby
  Karen Pedersdatter, 31 år
  Lavværge Jørgen Sølvsten af Voldby.

Jørgen Christen Pedersen Sølvsten1

M, f. cirka 1660
     Jørgen Christen Pedersen Sølvsten blev født cirka 1660 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Peder Jensen Sølvsten og Maren Jørgensdatter. Jørgen blev gift i 1683 i Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, med Kiersten Jørgensdatter. Jørgen Christen Pedersen Sølvsten var 16 september 1719 halvgårdsmand i Voldby, Gjern, Skanderborg.
Far-Nat*Peder Jensen Sølvsten
Mor-Nat*Maren Jørgensdatter

Barn af Jørgen Christen Pedersen Sølvsten og Kiersten Jørgensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Peder Jensen Sølvsten1

M
     Peder Jensen Sølvsten var søn af Jens Pedersen Sølvsten og Kirsten Rasmusdatter. Peder blev gift med Maren Jørgensdatter. Peder Jensen Sølvsten var 6 april 1714 gårdmand i Voldby, Gjern, Skanderborg.
Far-Nat*Jens Pedersen Sølvsten
Mor-Nat*Kirsten Rasmusdatter

Barn af Peder Jensen Sølvsten og Maren Jørgensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk, Frisenborg Gods

  Voldby:
  Peder Jensen Sølvsteen, fæst 6 April 1714 fn 4 April 1719.

Jens Pedersen Sølvsten1

M
     Jens blev gift med Kirsten Rasmusdatter.2

Barn af Jens Pedersen Sølvsten og Kirsten Rasmusdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk, Frisenborg Gods ekstraskatteregnskab: 1673-1681

  Sølvsten

  Sølvsten

  Jens Pedersen hans hustru Kirsten Rasmusdatter steddatter Maren Nielsdatter.
 2. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Kirsten Rasmusdatter

K
     Kirsten blev gift med Jens Pedersen Sølvsten.1

Barn af Kirsten Rasmusdatter og Jens Pedersen Sølvsten

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Maren Jørgensdatter1

K
     Maren blev gift med Peder Jensen Sølvsten, søn af Jens Pedersen Sølvsten og Kirsten Rasmusdatter.

Barn af Maren Jørgensdatter og Peder Jensen Sølvsten

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Kiersten Jørgensdatter1

K, f. cirka 1660, d. december 1694
     Kiersten Jørgensdatter blev født cirka 1660 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Kiersten blev gift i 1683 i Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, med Jørgen Christen Pedersen Sølvsten, søn af Peder Jensen Sølvsten og Maren Jørgensdatter. Kiersten Jørgensdatter døde december 1694 i Voldby, Gjern, Skanderborg.

Barn af Kiersten Jørgensdatter og Jørgen Christen Pedersen Sølvsten

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Maren Jensdatter1

K, f. 1700
Far-Nat*Jens Jensen Skøt f. 1664, d. 28 Maj 1740

Barn af Maren Jensdatter og Jørgen Jørgensen Sølvsten

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Jens Jensen Skøt1

M, f. 1664, d. 28 maj 1740
     Jens Jensen Skøt var gårdmand i Lyngballegård, Lyngballevej 35, Voldby, Gjern, Skanderborg. Han blev født i 1664 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Jens Christensen Skøt. Jens Jensen Skøt døde 28 maj 1740 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han blev bisat fra Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, 2 juni 1740.
Far-Nat*Jens Christensen Skøt f. 1642, d. 24 Mar 1728

Barn af Jens Jensen Skøt

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Jens Christensen Skøt1

M, f. 1642, d. 24 marts 1728
     Jens Christensen Skøt blev født i 1642 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han var søn af Christen Jensen Skøt og Kiersten Pedersdatter. Jens Christensen Skøt døde 24 marts 1728 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Han blev bisat fra Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, 29 marts 1728.
Far-Nat*Christen Jensen Skøt
Mor-Nat*Kiersten Pedersdatter f. 1642, d. 5 Sep 1727

Barn af Jens Christensen Skøt

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Christen Jensen Skøt1

M

Barn af Christen Jensen Skøt og Kiersten Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Kiersten Pedersdatter1

K, f. 1642, d. 5 september 1727
     Kiersten Pedersdatter blev født i 1642 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Kiersten blev gift i 1671 i Voldby Kirke, Vestergade 5, Voldby, Gjern, Skanderborg, med Christen Jensen Skøt. Kiersten Pedersdatter døde 5 september 1727 i Voldby, Gjern, Skanderborg. Hun blev bisat fra Voldby, Gjern, Skanderborg, 10 september 1727.

Barn af Kiersten Pedersdatter og Christen Jensen Skøt

Kildehenvisninger

 1. [S689] Tove & Flemming, online http://www.toveogflemming.dk

Christen Nielsen

M, f. cirka 1732
     Christen Nielsen var fæstemøller. Han blev født cirka 1732.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Marke, Kundby, Tuse, Holbæk1

Barn af Christen Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Nielsen, 55, Gift, Fæstemøller, 2, Husbonde
  Ana Maria Busch, 57, Gift, , 2, Madmoder
  Jørgen Christensen, 26, Ugift, , , Hans søn af 1 ægteskab.

John Hansen

M
     John Hansen er søn af Tage Hansen og Erna Marie Sørensen.
Far-Nat*Tage Hansen
Mor-Nat*Erna Marie Sørensen

Poul Overgaard Kristensen

M, f. 6 april 1906
     Poul Overgaard Kristensen blev født 6 april 1906 i Spegborg, Resen, Skodborg, Ringkøbing. Han var søn af Anders Thomsen Kristensen og Nikoline Mose. Poul Overgaard Kristensen blev døbt 8 april 1906 i hjemme. Poul blev gift 1 september 1929 i Thisted Kirke, Vestergade 3, Thisted, med Jenny Rosamunde Johanne Christensen, datter af Christen Christensen og Mariane Lauritzen.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1911Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1916Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1925Skodborggaard, Gudum, Ringkøbing
Folketælling1930Nors, Hillerslev, Thisted2
Far-Nat*Anders Thomsen Kristensen f. 15 Nov 1881
Mor-Nat*Nikoline Mose f. 26 Apr 1889

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Bente Christensen

K
     Bente Christensen er datter af Erling Edmund Christensen og Molly (?)
Far-Nat*Erling Edmund Christensen f. 31 Mar 1913
Mor-Nat*Molly (?)

Anders Thomsen Kristensen

M, f. 15 november 1881
     Anders Thomsen Kristensen var husmand i Hinding, Nors, Hillerslev, Thisted. Han blev født 15 november 1881 i Nors, Hillerslev, Thisted. Han blev døbt 8 januar 1882 i Nors Kirke, Holmevej 29, Nors, Hillerslev, Thisted.1 Anders blev gift i 1905 med Nikoline Mose.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Nors, Hillerslev, Thisted
Folketælling1906Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1916Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1921Resen, Skodborg, Ringkøbing

Barn af Anders Thomsen Kristensen og Nikoline Mose

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Nikoline Mose

K, f. 26 april 1889
     Nikoline Mose blev født 26 april 1889. Nikoline blev gift i 1905 med Anders Thomsen Kristensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1911Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1916Resen, Skodborg, Ringkøbing
Folketælling1921Resen, Skodborg, Ringkøbing

Barn af Nikoline Mose og Anders Thomsen Kristensen

Ragna Marie Overgaard Kristensen

K
     Ragna Marie Overgaard Kristensen er datter af Poul Overgaard Kristensen og Jenny Rosamunde Johanne Christensen.
Far-Nat*Poul Overgaard Kristensen f. 6 Apr 1906
Mor-Nat*Jenny Rosamunde Johanne Christensen f. 29 Maj 1910

Helga Nikoline Overgaard Kristensen

K
     Helga Nikoline Overgaard Kristensen er datter af Poul Overgaard Kristensen og Jenny Rosamunde Johanne Christensen.
Far-Nat*Poul Overgaard Kristensen f. 6 Apr 1906
Mor-Nat*Jenny Rosamunde Johanne Christensen f. 29 Maj 1910

Familie: Helga Nikoline Overgaard Kristensen og Poul Christian Egon Petersen

Egon Overgaard Kristensen

M
     Egon Overgaard Kristensen er søn af Poul Overgaard Kristensen og Jenny Rosamunde Johanne Christensen.
Far-Nat*Poul Overgaard Kristensen f. 6 Apr 1906
Mor-Nat*Jenny Rosamunde Johanne Christensen f. 29 Maj 1910

Theodor Christian Christensen

M
     Theodor Christian Christensen er søn af Benignus Aurelius Christensen og Stanislawa Szczepacka.
Far-Nat*Benignus Aurelius Christensen f. 12 Feb 1905
Mor-Nat*Stanislawa Szczepacka f. 13 Mar 1896

Arnoldus Aurelius Christensen

M
     Arnoldus Aurelius Christensen er søn af Benignus Aurelius Christensen og Stanislawa Szczepacka.
Far-Nat*Benignus Aurelius Christensen f. 12 Feb 1905
Mor-Nat*Stanislawa Szczepacka f. 13 Mar 1896

Familie: Arnoldus Aurelius Christensen og Lissi Marie Bay Nielsen

Anna Lis Overgaard Kristensen

K
     Anna Lis Overgaard Kristensen er datter af Poul Overgaard Kristensen og Jenny Rosamunde Johanne Christensen.
Far-Nat*Poul Overgaard Kristensen f. 6 Apr 1906
Mor-Nat*Jenny Rosamunde Johanne Christensen f. 29 Maj 1910

Familie: Anna Lis Overgaard Kristensen og Elmer Hansen

Elmer Hansen

M
     Elmer Hansen er søn af Aage Valdemar Hansen og Petrea Nielsine Pedersen.
Far-Nat*Aage Valdemar Hansen
Mor-Nat*Petrea Nielsine Pedersen

Familie: Elmer Hansen og Anna Lis Overgaard Kristensen

Aage Valdemar Hansen

M

Barn af Aage Valdemar Hansen og Petrea Nielsine Pedersen