Marie (?)1

K, f. 1688
     Marie (?) blev født i 1688. Marie blev gift i 1714 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Madsen, søn af Mads Jørgense. Marie (?) blev bisat 9 juni 1782.

Børn af Marie (?) og Jørgen Madsen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Frederik (?)1

M
     Frederik (?) var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Jørgensen1

M, f. 1714
     Mads Jørgensen blev født i 1714. Han var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Jørgensen Vogt1

M, f. 1731
     Hans Jørgensen Vogt blev født i 1731. Han var søn af Jørgen Madsen og Marie (?)
Far-Nat*Jørgen Madsen f. 1687, d. 1769
Mor-Nat*Marie (?) f. 1688

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jørgen Pedersen1

M, f. 1664, d. 1742
     Chr. Knudsen XXIX 244: Jørgen Mattesen nævnes på boel nr 12 (nr 135 på udstykningskortet) 1710-1722, han er gift 1710, thi da dør hans kone i offer 9 mk. han har måske været gift med formandens Hans Christensens datter (dette er ikke
rigtigt, se senere). I 1711 blev Jørgen Mattesen atter gift 7mk 12 sk.
1709-1721 nævnes han som boelsmand i Elstrup. I 1713 har Jørgen Mattesen en korporal og en hest i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer.I1719 brændte hans boel, ilden opstod først i smedjen, hvis daværende ejer Claus Jessen Smed var en forfalden mand, der var gået ud og måske ikke i forvejen havde passet ilden i smedjen. Jørgen Mattesen's boel og et aftægt lige overfor, der
tilhørte Christen Lauritzen. Jørgen Mattesen fik for dette år sin korntiende til kirken eftergivet 6 skæpper byg og 10 skæpper havre. Man
ser altså at kirketiende som følge af delingen af det øde boel er blevet forhøjet. Han er død i tiden 1721-1732 (retterligen 1742), da Jørgen Pedersen nævnes her. Jørgen Mattesen og Jørgen Pedersen er identiske, idet Jørgen Pedersen år 1701 ifølge Nordborg amtsregnskaber overtager sin stedfader Hans Christensen fæsteboel
for 18 rdl. hvoraf 6 betales i år.
Jørgen Pedersen nævnes som boelsmand i Elstrup år 1732-1736. Han findes 1732 i en ind- beretning til amtet angående størrelsen af den årlige udsæd, 2 1/2 tønder rug, 4 1/2 tønde byg, 8 tønder havre, 1 tønde ærter og 3 tønder boghvede.
Jørgen Pedersen blev født i 1664. Han var søn af Peder (?) og NN (?) Jørgen blev gift i 1711 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Thore (?) Jørgen Pedersen døde i 1742 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 30 september 1742.
Far-Nat*Peder (?)
Mor-Nat*NN (?)

Barn af Jørgen Pedersen

Familie: Jørgen Pedersen og Thore (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Thore (?)1

K, f. 1678, d. 1746
     Thore (?) blev født i 1678. Thore blev gift i 1711 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Pedersen, søn af Peder (?) og NN (?). Thore (?) døde i 1746. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 september 1746.

Familie: Thore (?) og Jørgen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Nicolaisen Christensen1

M, f. 1699, d. 1762
     Nicolai Christensen nævnes 1734 i Elstrup, i 1736 kaldes han Nicolas Christensen. Chr. Knudsen XXIX 226: Nicolai Christensen nævnes 1738-1762 som boelsmand på boel nr 9 i Elstrup (nr 132 på udstykningskortet). I 1738 er han boelsmand i
Elstrup, da han med flere andre bymænd indgav et andragende til amtshuset om at få noget egetømmer udvist og stemplet i deres egen skov til
deres bygningers reperation, da de var meget simple og brystfærdige.
Nicolaisen blev gift med Else (?) Nicolaisen Christensen blev født i 1699. Han var søn af Christen Jørgensen. Nicolaisen Christensen døde i 1762 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 25 marts 1762.
Far-Nat*Christen Jørgensen f. 1665, d. 1741

Børn af Nicolaisen Christensen og Else (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Else (?)1

K, f. 1699, d. 12 november 1762
     Else blev gift med Nicolaisen Christensen, søn af Christen Jørgensen. Else (?) blev født i 1699 i Hundslev, Notmark, Als Sønder, Sønderborg. Hun døde 12 november 1762 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 17 november 1762.

Børn af Else (?) og Nicolaisen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Nicolaisen1

K, f. 1734
     Anne Marie Nicolaisen blev født i 1734. Hun var datter af Nicolaisen Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolaisen Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Nicolaisen1

K, f. 1736
     Anne Marie Nicolaisen blev født i 1736. Hun var datter af Nicolaisen Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolaisen Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christen Nicolaisen1

M, f. 1738
     Christen Nicolaisen blev født i 1738. Han var søn af Nicolaisen Christensen og Else (?)
Far-Nat*Nicolaisen Christensen f. 1699, d. 1762
Mor-Nat*Else (?) f. 1699, d. 12 Nov 1762

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Jebsen Thrane1

M
     Chr. Knudsen XXIX 119: Peder Jebsen nævnes som boelsmand på boel nr 18 (nr 3 på udstykningskortet) i Sjellerup 1650-1673 ifølge listen over kvægtienden. Skønt han ikke kaldes Thrane, så må han dog have ført dette navn, da han var søn afformanden. (1624-1658) Hertug Frederik af Nordborg havde i sinde at fratage ham jorden på Stevning mark og lægge den ind under Hjortspring. Peder Jebsen indgav derfor en ansøgning til hertugen, men året kendes ikke, da den ikke er dateret.
Peder Jebsen påberåber sig her, at hans fader Jeb Christensen, som nu er 99 år, og han selv har lovlig fæstet denne kirkejord af præsten i Svendstrup. Den har i over 100 år fulgt deres gård som fæste.Da hertug Hans indlagde jord under Hjortspring ville han også tage denne jord, men han gav dog hans fader gengift på andre steder. Både hertugens fader Hertug Hans den Yngre og hertugens broder Hertug Hans Adolph respekterede hans ret, og
derfor beder han også hans nåde at gøre dette. Det hjalp. I 1651-1652 betalte han kvægtiende 2 lam. I 1667 udgjorde hans tiende til kirken 8 skæpper byg, 15 skæppe havre og til præsten 4 skæppe rug, 7 skæppe byg og 15 skæppehavre. I 1667 leverede han til købmand Samuel Brandt i Sønderborg præstetiende 7 skæppe byg og 12 skæppe havre. I 1669 opføres han som boelsmand i Sjellerup i den fortegnelse over alle boel og kåd, som præsten Johannes Brandt indsendte tilkongelige rentekammer i København. Den jord på Stevning mark bestod af følgende agre og enge: På Nisses, Stensager og Eskehoved. I Nørremarken Harrager. I Lillemarken 2 agre ved navn Pikkelhøj, 3 agre Visehøj, 1 ager Kragager, 2 agre ved
navn Blegagers stykke. Her findes et engstykke tillige.
Peder Jebsen Thrane blev født i er ikke i kirkeregister. Han var søn af Jeb Christensen Thrane.
Far-Nat*Jeb Christensen Thrane f. c 1550

Barn af Peder Jebsen Thrane

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Rasmussen1

M
     Hans Rasmussen er ikke registreret i kirkeregisteret.
Hans Rasmussen er boelsmand i Elsmark.
Hans Rasmussen blev født.

Barn af Hans Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jørgen Christensen1

M, d. 1716
     Chr. Knudsen XXIX 200: Jørgen Christensen nævnes som boelsmand på boel nr 5 (nr 128 på udstykningskortet). I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæppe havre. I 1713 havde Jørgen Christensen 2 ryttere og 2 heste i
indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrrasserer. I 1716 døde Jørgen Christensen i Elstrup 7 mk. I 1717 døde hans enke 6 mk. I 1712 blev Jørgen Christensen's syge søn i Elstrup berettet, og samme år døde denne søn, 6 mk.
Efter navnet at dømme kan Jørgen Christensen godt være søn af den forrige mand på boelet Christen Jørgensen.
Jørgen Christensen døde i 1716.

Børn af Jørgen Christensen og NN (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

NN (?)1

K, d. 1717
     NN (?) døde i 1717 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg.

Børn af NN (?) og Jørgen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

syge søn1

M, d. 1712
     Syge søn var søn af Jørgen Christensen og NN (?) Syge søn døde i 1712.
Far-Nat*Jørgen Christensen d. 1716
Mor-Nat*NN (?) d. 1717

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Jørgensen1

K, f. 1701
     Anne Jørgensen blev født i 1701. Hun var datter af Jørgen Christensen og NN (?)
Far-Nat*Jørgen Christensen d. 1716
Mor-Nat*NN (?) d. 1717

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mads Jørgense1

M, f. 1653, d. 1736
     Chr. Knudsen XXIX 126: Mads Jørgensen nævnes som boelsmand på boel nr 19 (nr 1 på udstykningskortet) 1694-1736. I 1694 findes han i listen over stolestaderne i kirken, hvor han har det samme mandstade som boelet endnu har (skrevet 1881)Den 20 august 1699 magelagde han tillige med flere andre mænd et stykke grund med kapellanen Jørgen Vilhelm Poss, der årlig skulle give ham 8 skilling for sit stykke. I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæppe
havre. Han findes her endnu 1710-1721.
Mads Jørgense blev født i 1653. Han døde i 1736 i Sjellerup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 5 februar 1736.

Barn af Mads Jørgense

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder (?)1

M
     Peder (?) blev født. Peder blev gift med NN (?)

Barn af Peder (?) og NN (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

NN (?)1

K
     NN blev gift med Peder (?) NN (?) blev født. NN blev gift med Hans Christensen.

Familie: NN (?) og Hans Christensen

Barn af NN (?) og Peder (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Christensen1

M, d. 1719
     Chr Knudsen XXIX 242: Hans Christensen nævnes som boelsmand på boel nr 12 (nr 135 på udstykningskortet) i Elstrup 1694-1701. I 1694 har han det samme mandsstade i kirken, som boelet har haft indtil den nyeste tid (skrevet 1881).
I 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 1/2 skæppe byg og 9 skæpper havre. 1719 døde han, 6 mk og 6 sk. Hvor når han er kommet til boelet vides ikke.
Hans blev gift med NN (?) Hans Christensen døde i 1719 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg.

Familie: Hans Christensen og NN (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christen Jørgensen1

M, f. 1665, d. 1741
     :
Christen Jørgensen nævnes 1736 i Elstrup, han nævnes ved sin død hos sønnen og efterfølgende Nicolai Christensen. Chr. Knudsen XXIX 226: Christen Jørgensen nævnes som boelsmand på boel nr 9 (nr 132 på udstykningskortet)i Elstrup 1702-1736.
Christen blev gift med Kirsten (?) Christen Jørgensen blev født i 1665. Han døde i 1741 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 23 april 1741.

Familie: Christen Jørgensen og Kirsten (?)

Barn af Christen Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten (?)1

K, f. 1674, d. 1736
     Kirsten blev gift med Christen Jørgensen. Kirsten (?) blev født i 1674. Hun døde i 1736 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 5 februar 1736.

Familie: Kirsten (?) og Christen Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jeb Christensen Thrane1

M, f. cirka 1550
     Chr. Knudsen XXIX 118: Jeb Christensen Thrane nævnes som boelsmand på boel nr 18 (nr 3 på udstykningskortet) i Sjellerup 1590, da han ydede årlig tiende til kirken 8 skæpper byg og 15 skæpper havre. Efter navnet at dømme kan han godt være
søn af den foregående mand Christen Hansen.
1596 kom hertug Hans den Yngre i besiddelse af Meletgaard, ikke længe efter nedlagde han landsbyen Melet og lagde dens jorde ind under Meletgaard, som han gav navnet Hartspring(Hjortspring). Ved den lejlighed tog han også noget jord af Stevning ind i koblet, deriblandt også den jord på Stevningmark, som i over hundrede år havde ligget til boelet her. Men på boelsmandens indtrængende anmodning fik han igen
erstatning for det, der var gået med ind i koblet på andre steder på Stevning Mark. Der er måske blevet et boel lagt øde i Stevning. Jorden lå i fællesskab, de andre mænd fik så erstatning for det de havde mistet i et sådant boels agre
rundt omkring i byens forskellige marker. Jeb Christensen Thrane levede endnu, da han var 99 år gammel.
Jeb Christensen Thrane blev født cirka 1550.

Barn af Jeb Christensen Thrane

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Anne Marie Christensen1

K
     Anne blev gift med Anders Pedersen Andersen.

Barn af Anne Marie Christensen og Anders Pedersen Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Bolette Christensen1

K, f. 14 november 1858
     Bolette Christensen blev født 14 november 1858 i Bregninge, Ærø, Svendborg. Hun var datter af Christen Thomsen Christensen og Inger Cathrine Bahnsen.
Far-Nat*Christen Thomsen Christensen f. 28 Nov 1834, d. 8 Sep 1914
Mor-Nat*Inger Cathrine Bahnsen f. 24 Nov 1828, d. 13 Mar 1916

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Niels Christensen1

M, f. 28 januar 1864
     Niels Christensen blev født 28 januar 1864 i Bregninge, Ærø, Svendborg. Han var søn af Christen Thomsen Christensen og Inger Cathrine Bahnsen.
Far-Nat*Christen Thomsen Christensen f. 28 Nov 1834, d. 8 Sep 1914
Mor-Nat*Inger Cathrine Bahnsen f. 24 Nov 1828, d. 13 Mar 1916

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jacob Møller1

M

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Birger Hansen1

M

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Johannes Christensen1

M

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.