Adelheit Marie Hansen Thrane1

K, f. 8 juli 1742
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Adelheit Marie Hansen Thrane blev døbt 8 juli 1742 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Hans Jebsen Thrane og Kirsten (?) Adelheit blev gift 11 november 1763 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Nicolaisen, søn af Nicolai Pedersen og Margrethe (?). Adelheit Marie Hansen Thrane blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 september 1783.
Far-Nat*Hans Jebsen Thrane f. 1697, d. 1771
Mor-Nat*Kirsten (?) f. 1702, d. 1776

Børn af Adelheit Marie Hansen Thrane og Peder Nicolaisen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Pedersen1

M, f. 1766
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Pedersen blev født i 1766. Han var søn af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Nicolai Pedersen1

M, f. 1770
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Nicolai Pedersen blev født i 1770. Han var søn af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Pedersen1

K, f. 1772
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Kirsten Pedersen blev født i 1772. Hun var datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Pedersen1

K, f. 1773
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Kirsten Pedersen blev født i 1773. Hun var datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mette Marie Pedersen1

K, f. 1776
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Mette Marie Pedersen blev født i 1776. Hun var datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mette Marie Pedersen1

K, f. 1779
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Mette Marie Pedersen blev født i 1779. Hun var datter af Peder Nicolaisen og Adelheit Marie Hansen Thrane.
Far-Nat*Peder Nicolaisen f. 8 Jun 1738, d. 22 Mar 1829
Mor-Nat*Adelheit Marie Hansen Thrane f. 8 Jul 1742

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Jørgensen1

K, f. 1740, d. 28 november 1805
Senest redigeret=27 Okt 2019
     Kirsten Jørgensen blev født i 1740. Kirsten blev gift 7 maj 1785 i Vor Frue Kirke, Notmark 4, Notmark, Als Sønder, Sønderborg, med Peder Nicolaisen, søn af Nicolai Pedersen og Margrethe (?). Kirsten Jørgensen døde 28 november 1805 i Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 1 december 1805.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2

Familie: Kirsten Jørgensen og Peder Nicolaisen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Nicolaisen, 65, Gift, Inste mit Land und Uhrmacher, 2, Hausvater, M
  Kistina Jürgens, 61, Gift, "-", 1, seine Frau, K.

Birthe Cathrine Pedersen Byg1

K, f. 1763, d. 9 februar 1835
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Hans Hansen nævnes 1787 af Stevning, hustruen kaldes blot Birthe Peders af
Guderup. Ved FT 1803 nævnes Birthe Cathrine Peders som enke, spindekone og
daglejer, der bor til leje hos Jacob Jacobsen Thomsen. Hvor Hans Hansen er død
vides ikke. Peder Nicolaisen har været gift to gange tidligere. Birthe
Cathrine Pedersen Byg kaldes også Birgitte Cathrine og ved sin død fejlagtigt
Anne Birgitte. Hun har ingen børn. Ved FT 1835 nævnes Birthe Cathrine Pedersen
som en enke, der understøttes af fattigkassen, hun bor i Guderup på aftægtet i
præsteinderstested nr 45 på udstykningskortet.
Birthe Cathrine Pedersen Byg's forældre er Peder Thomsen Byg og hustruen Anne
Jacobsen.
Birthe Cathrine Pedersen Byg blev født i 1763. Hun blev døbt 20 november 1763 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Birthe blev gift 16 oktober 1806 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Nicolaisen, søn af Nicolai Pedersen og Margrethe (?). Birthe Cathrine Pedersen Byg døde 9 februar 1835 i Guderup, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 12 februar 1835.

Familie: Birthe Cathrine Pedersen Byg og Peder Nicolaisen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Hans Hansen nævnes 1787 af Stevning, hustruen kaldes blot Birthe Peders af Guderup. Ved FT 1803 nævnes Birthe Cathrine Peders som enke, spindekone og daglejer, der bor til leje hos Jacob Jacobsen Thomsen. Hvor Hans Hansen er død vides ikke. Peder Nicolaisen har været gift to gange tidligere. Birthe Cathrine Pedersen Byg kaldes også Birgitte Cathrine og ved sin død fejlagtigt Anne Birgitte. Hun har ingen børn. Ved FT 1835 nævnes Birthe Cathrine Pedersen som en enke, der understøttes af fattigkassen, hun bor i Guderup på aftægtet i præsteinderstested nr 45 på udstykningskortet.
  Birthe Cathrine Pedersen Byg's forældre er Peder Thomsen Byg og hustruen Anne Jacobsen.

Jørgen Hansen Dam1,2

M, f. 15 november 1750, d. 13 juni 1815
Senest redigeret=1 Nov 2019
     Jørgen Hansen Dam blev døbt 15 november 1750 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Hans Christensen og Mette Jørgensen. Jørgen blev gift 15 maj 1784 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Charlotte Cathrine Jacobsen, datter af Jacob Jørgensen og Maren Jensen. Jørgen Hansen Dam døde 13 juni 1815 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 64 år. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 18 juni 1815.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg3
Far-Nat*Hans Christensen f. 6 Jan 1717, d. 4 Jan 1779
Mor-Nat*Mette Jørgensen f. 1718

Barn af Jørgen Hansen Dam og Charlotte Cathrine Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Jørgen Hansen og hustruen nævnes ved vielsen begge i Elstrup. I 1785 nævnes han som inderste. Ved FT i 1803 nævnes Jørgen Hansen som daglejer og inderste med land, stedet har nr 167 på udstykningskortet over Elstrup. I HJC's dagbog side 172, står der at den 8 februar 1811 var tingdag, da Jørgen Dam fik brev på inderstehuset. Jørgen hansen nævnes ved sin død 1815 som inderste i Elstrup efterladende hustruen og en eneste søn. Ved hustruens død var der ligeledes en søn i live.
 2. [S710] Bent Jessen, online http://www.jessenb.dk/, Jørgen Hansen Dam blev født i november måned 1750 som søn af boelsmand Hans Christensen og hustru Mette Jørgensdatter i Elstrup på boel nummer 5 i Elstrup ved Guderup i Egen sogn på Als, i det sted, der også er kaldet Elstrup Nederby 12, og han blev døbt søndag d. 15. november 1750.

  Jørgen havde en storebror der hed Christen Hansen, som var blevet født i marts måned 1749, og døbt tirsdag d. 25. marts 1749. Da Jørgen var 2 år gammel, fik han en lillebror. Han blev døbt Hans Hansen ved dåben søndag d. 29. oktober 1752. To år senere da Jørgen var næsten 4 år gammel fik han en lillesøster, der fik navnet Marie Hansdatter ved dåben søndag d- 15. september 1754. Igen gik der to år, og Jørgen fik denne gang en lillebror mere, og han blev navngivet Frederik Hansen ved dåben søndag d. 12. september 1756.

  Jørgen var efterhånden blevet 8½ år gammel da hans mor fødte tvillinger, og Jørgen fik dermed både en lillebror og en lillesøster. De to tvillinger blev døbt Mads Hansen og Margrethe Hansdatter ved dåben søndag d. 1. april 1759. Jørgen fik sin sidste lillebror i 1763 da han var omkring de 12½ år gammel. Han blev døbt Peder Hansen ved dåben langfredag d. 1. april 1763.

  Hvordan Jørgens opvækst har været, er ikke til at sige, men torsdag d. 8. august 1771 rejste Jørgen til Nordborg sammen med Jørgen Fogeds søn fra Helved for at trække lod om at blive rekrut. Jørgen trak loddet, mens den anden slap fri. Jørgen fik derefter bud om at indfinde sig i Aabenraa mandag d. 23. december 1771 om morgenen, og lørdag d. 21 december rejste han derfor sammen med Claus Petersen fra Stolbro, Christen Struck fra Brandsbøl og en fra Havrebjerg, af sted til Aabenraa, for siden hen at rejse til Rendsburg for at aflægge deres ed for kommissarierne dernede.

  Torsdag d. 8. oktober 1772 rejste Jørgen så af sted sammen med nogle flere fra det nordlige Als til Rendsburg for at påbegynde militærtjenesten som rekrut, og lørdag d. 19. december 1772 kom han så hjem til Elstrup igen efter at have lært at eksercere. Han havde da brugt flere penge end han havde fået i løn dernede, så han har skullet hjem på orlov til jul, og hjem efter flere penge.

  Hvornår Jørgen er blevet færdig med sin militær tjeneste er ikke kendt, men i sommeren 1774 var han hjemme igen. Hans storebror Christen skrev i sin dagbog mandag d. 13. juni 1774: ” Den 13. juny skar Jørgen sit haar af igien”.

  Jørgens lillebror Mads Hansen, der var den ene af hans tvilling søskende, døde fredag d. 14. november 1777 i en alder af kun 18½ år, og han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. november 1777.

  Der udbrød kvægsygdom i sognet, og efter at det havde spredt sig fra Egen til Dyndved og videre til Stolbro, Sjellerup og Guderup, kom det også til Elstrup i begyndelsen af året 1779. Køerne blev slået ihjel, og der blev etableret bevogtning udenfor byen, af beboere fra Helved, der vogtede ved hvert byled dag og nat, døgnet igennem. Jørgens far, Hans Christensen, der foruden at være boelsmand også var tolvmand i Elstrup, døde natten mellem mandag og tirsdag d. 4. og 5. januar 1779 i en alder af 62 år, og på trods af byen var afspærret på grund af kvægsygen, blev Hans Christensen dog begravet fredag d. 8. januar 1779 på Egen kirkegård med følge af alle i hele Elstrup. Jørgens storebror Christen skrev derefter i sin dagbog: ”Gud give hannem en ærefuld opstandelse paa den yderste dag til det evige liv, amen”.

  Da man ikke kunne komme i kirke om søndagen samledes beboerne i Elstrup hos Mads Christensen, hvor de sang, læste og holdt bede timer. Efter at Elstrup havde været afspærret i 8 uger, og der ikke længere var kvægsygdom i byen, blev byen igen åben om onsdagen d. 3. marts 1779.

  Jørgens lillebror Peter Hansen, der havde været i Flensborg i 2 år, døde onsdag d. 24. april 1782 i en alder af kun 19 år. Han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 28. april 1782.

  Tiden gik for Jørgen, og på et tidspunkt er han blevet forelsket i den omkring 6 år yngre Charlotte Cathrine Jacobsdatter fra Elstrup. Hun var datter af boelsmand Jacob Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Elstrup og hun var født i januar måned 1756 og derefter døbt søndag d. 25. januar 1756. Charlotte havde en storesøster der hed Anne Cathrine Jacobsdatter, og hun var blevet døbt søndag d. 17. november 1748. Efter hende var der en storebror der hed Jens Jacobsen, og som var blevet døbt 2. pinsedag mandag d. 26. maj 1749, men det kan ikke være rigtigt, idet der ikke er gået 9 måneder siden Charlottes storesøster. Derefter havde Charlotte en storebror ved navn Per Jacobsen, og som var blevet døbt søndag d. 12. marts 1752.

  Foruden sine tre søskende, havde Charlotte også en del halvsøskende, idet hendes far tidligere havde været gift med den 15 år yngre Thøre Christensens datter fra Elstrup, men hun var død kun 31 år gammel i juni måned 1747. Først var det en søster ved navn Anne Jacobsdatter, der var født i juli 1736. Derefter en bror ved navn Jørgen Jacobsen der var født i september 1737. Der havde også været tre andre børn drenge, men de var alle tre døde kort tid efter fødslen.

  Da Charlotte var 6 år gammel, døde hendes mor i en alder af kun 48 år, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård fredag d. 25. juni 1762, og hendes far stod nu tilbage som enkemand for anden gang.

  Charlottes far var ikke længe om at finde sig en ny kone, og lørdag d. 8. januar 1763 blev han gift i Egen kirke med den omkring 5 år yngre Anne Christine Nielses fra Dyndved. Charlotte havde nu fået en stedmor.

  Både Jørgen og Charlotte blev altså født mens Frederik V var konge i Danmark, men det var dog ikke ham der styrede landet. Det var derimod A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins, for Frederik havde hverken lyst eller evne til at styre landet. De oplevede således også begge to kongeskiftet i 1766, da Frederik V døde d. 14. januar 1766, og landets nye konge blev Frederik V’s søn Christian VII. Han blev imidlertid sindssyg, og udnævnte derfor Johann Friedrich Struensee til sin livlæge i januar 1769. Denne Struensee overtog efterhånden totalt magten fra Christian VII, og tog også dronning Caroline Mathilde som elskerinde, hvilket resulterede i et barn. Som følge af alt dette blev Struensee så arresteret ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 og kendt skyldig i majestætsforbrydelse, hvilket betød døden, og i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, blev Struensee så henrettet på Østre Fælled d. 28. april 1772 for øjnene af en meget stor skare af nysgerrige mennesker. Han blev halshugget og lagt på hjul og stejle og hans afhuggede hoved og højre hånd blev sat på en stage. Nyheden om det skete blev hurtigt kendt i Egen sogn.

  Jørgen og Charlotte blev gift i Egen kirke lørdag d. 15. maj 1784, men der har ikke været meget bryllupsfest bagefter, idet Jørgens storebror Christen skrev i sin dagbog: ”Den 15. maj løverdag efter vor Jørgens kost begyndte vi at saae byg på toften 11 skp.”

  Året efter deres bryllup ventede Jørgen og Charlotte så deres første barn, og i maj måned 1785 fødte Charlotte så en dreng, der ved dåben 2. pinsedag mandag d. 16. maj 1785 fik navnet Hans Jørgensen.

  Jørgen er nu kaldet Jørgen Hansen Dam, eller blot Jørgen Dam, men hvorfra han har fået navnet Dam er ikke kendt. Han har muligvis boet ved siden af byens dam, og deraf navnet.

  Som tiden gik, begyndte der at komme ændrede forhold, da kong Christian VII d. 8. juni 1787 udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter. De fastslog at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel.

  I 1788 oplevede Jørgen og Charlotte så sammen med alle andre at stavnsbåndet blev ophævet, og

  under stor offentlig bevågenhed blev der vist stor glæde over de nye tider. Stavnsbåndet skulle nu afvikles over en årrække fra 1788 frem til 1800. Samtidig med alt dette overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

  Efter at have levet som enke i 11 år, døde Jørgens mor Mette Jørgensdatter i en alder af 72 år i marts måned 1790, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. marts 1790. Året efter mistede Charlotte sin far Jacob Jørgensen, idet han døde i maj måned 90 år gammel, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård onsdag d. 11. maj 1791.

  Der blev ved med at komme nye forordninger, og i 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

  Jørgen og Charlottes søn Hans er givet vis som så mange andre kommet tidlig ud at tjene, enten det så har været hjemme hos forældrene eller et andet sted i Elstrup, men længere væk kom han ikke, og han blev i en alder af 16½ år konfirmeret i Egen kirke i 1802.

  I Sønderjylland var der folketælling om søndagen d. 13. februar 1803, og da boede Jørgen sammen med Charlotte og deres søn Hans som den 37. familie i Elstrup i et inderste hus med land. Samme år kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

  Sønnen Hans havde fået et godt øje til en ung pige, der ligeledes var fra Elstrup, og som var omkring 3 år ældre end ham selv, og som hed Eleonora Elisabeth Nicolaisen. Hun var datter af tilkommende boelsmand Nicolai Madsen og hustru Marie ___ i Elstrup, og lørdag d. 7. juni 1806 blev de så gift i Egen kirke. Hans var blevet indkaldt som landsoldat, men om det har været før eller efter deres bryllup vides ikke med sikkerhed. Derhjemme i Elstrup fødte Jørgen og Charlottes svigerdatter så sit første barn, kun 4 måneder efter deres bryllup, om onsdagen d. 8. oktober 1806, og det blev en pige, der ved dåben søndag d. 12. oktober 1806 fik navnet Charlotte Cathrine Hanses. Jørgen og Charlotte var nu blevet bedsteforældre.

  Tiden gik, og Jørgen og Charlotte kunne så i året 1808 igen opleve et kongeskift idet Christian VII døde og Danmarks nye konge blev Frederik VI.

  Jørgen og Charlottes søn Hans, der nu var soldat, kom hjem fra Falster til Elstrup tirsdag d. 17. december 1811, og efter dette ventede svigerdatteren Eleonora Elisabeth så sit næste barn. Det blev en dreng, og han blev født onsdag d. 21. oktober 1812, og døbt søndag d. 25. oktober 1812, hvor han fik navnet Jørgen Hansen.

  Omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

  Året efter fik Jørgen og Charlotte så deres tredje barnebarn, og påskedag søndag d. 26. marts 1815 kom der en lille pige til verden, der ved dåben søndag d. 2. april 1815 fik navnet Maria Hansen. Kun godt et par måneder senere døde Jørgen om tirsdagen d. 13. juni 1815 i en alder af 64 år, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 18. juni 1815. Charlotte stod nu tilbage som enke sammen med sit eneste barn sønnen Hans og hans lille familie.

  Livet gik videre. Hans overtog huset i Elstrup, og Charlotte gik på aftægt. I 1819 fik Charlotte så sit fjerde barnebarn, og det blev en pige som blev født mandag d. 30. august 1819. Hun fik navnet Anna Elisabeth Hansen ved dåben søndag d. 5. september 1819. Hans og Eleonora Elisabeth ventede i 1824 deres femte barn, men det gik ikke så godt, idet hun onsdag d. 4. august 1824 fødte et dødfødt drengebarn, der så derefter blev begravet på Egen kirkegård fire dage senere om søndagen d. 8. august 1824.

  Charlottes første barnebarn med samme navn Charlotte Cathrine havde forelsket sig i den 1 år ældre ungkarl Hans Jørgensen Finmann fra Dyndved, og denne forelskelse resulterede i en graviditet, så var det nok bedst at de blev gift. Søndag d. 13. april 1834 blev de så gift i Egen kirke, og kun to måneder senere fødte hun en lille pige. Det var tirsdagen d. 17. juni, og hun blev døbt Margrethe Marie Hansen ved dåben søndag d. 20. juli. Charlotte havde nu fået sit første oldebarn, og kunne kalde sig oldemor.

  Der var trængsel i det lille inderste hus, hvor Charlotte boede og ved folketællingen i 1835, boede hendes søn og svigerdatter Hans og Eleonora Elisabeth der sammen med deres Jørgen, som arbejdede som daglønner, og deres datter og svigersøn Charlotte og Hans Jørgen, samt deres lille datter Margrethe.

  Kort tid derefter døde Charlotte søndag d. 26. april 1835 i en alder af 79 år, efter at havde levet som enke i knap 20 år. Hun blev derefter begravet søndag d. 3. maj 1835 på Egen kirkegård, efterladende sig sin søn Hans og sine børnebørn og sit oldebarn.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Hansen, 53, Gift, Inste mit Land und Taglöhner, 1, , Hausvater, M
  Charlotta Jacobs, 49, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Hans Jürgensen, 18, Ugift, "-", , , ihr Sohn, M.

Charlotte Cathrine Jacobsen1

K, f. 25 januar 1756, d. 26 april 1835
Senest redigeret=28 Okt 2019
     Charlotte Cathrine Jacobsen blev døbt 25 januar 1756 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Jacob Jørgensen og Maren Jensen. Charlotte blev gift 15 maj 1784 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Jørgen Hansen Dam, søn af Hans Christensen og Mette Jørgensen. Charlotte Cathrine Jacobsen døde 26 april 1835 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 79 år. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 3 maj 1835.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Jacob Jørgensen f. 1701, d. 1791
Mor-Nat*Maren Jensen f. 1714, d. 1762

Barn af Charlotte Cathrine Jacobsen og Jørgen Hansen Dam

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jürgen Hansen, 53, Gift, Inste mit Land und Taglöhner, 1, , Hausvater, M
  Charlotta Jacobs, 49, Gift, "-", 1, , seine Frau, K
  Hans Jürgensen, 18, Ugift, "-", , , ihr Sohn, M.

Nicolai Madsen1

M, f. 28 januar 1753
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Nicolai Madsen blev døbt 28 januar 1753 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han var søn af Mads Christensen og Kirsten Nicolaisen. Nicolai blev gift 22 april 1775 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Marie Jørgensen Lind, datter af Jørgen Jørgensen Lind og Eleonore Elisabeth Pedersen. Nicolai Madsen blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 29 december 1793.
Far-Nat*Mads Christensen f. 1731
Mor-Nat*Kirsten Nicolaisen f. 1732, d. 1767

Børn af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Nicolai Madsen nævnes 1775 som tilkommende boelsmand i Elstrup, ligeså 1780. I 1784 nævnes han som boelsmand i Elstrup. Chr. Knudsen XXIX side 227: Nicolai Madsen nævnes som boelsmand på boel nr 9 (nr 132 på udstykningskortet i Elstrup 1780-1793. I 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skæpper rug, 6 3/4 skæpper byg og 11 skæpper havre samt 8 skilling kvægtiende. Sønnen Jørgen Nicolaisen døde som matros på Plymuth hospital.

Marie Jørgensen Lind1

K, f. 2 februar 1757, d. 17 juli 1839
Senest redigeret=28 Okt 2019
     Marie Jørgensen Lind blev døbt 2 februar 1757 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun var datter af Jørgen Jørgensen Lind og Eleonore Elisabeth Pedersen. Marie blev gift 22 april 1775 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Nicolai Madsen, søn af Mads Christensen og Kirsten Nicolaisen. Marie blev gift 12 juli 1794 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Frederik Christensen Moes. Marie Jørgensen Lind døde 17 juli 1839 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 82 år. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 juli 1839.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Jørgen Jørgensen Lind f. 1724, d. 14 Apr 1812
Mor-Nat*Eleonore Elisabeth Pedersen f. 1724, d. 1793

Børn af Marie Jørgensen Lind og Nicolai Madsen

Familie: Marie Jørgensen Lind og Frederik Christensen Moes

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.

Anne Christine Nicolaisen1

K, f. 1775
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Anne Christine Nicolaisen blev født i 1775. Hun var datter af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Nicolai Madsen f. 28 Jan 1753
Mor-Nat*Marie Jørgensen Lind f. 2 Feb 1757, d. 17 Jul 1839

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.

Mads Nicolaisen1

M, f. 1780
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Mads Nicolaisen blev født i 1780. Han var søn af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Nicolai Madsen f. 28 Jan 1753
Mor-Nat*Marie Jørgensen Lind f. 2 Feb 1757, d. 17 Jul 1839

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.

Jørgen Nicolaisen1

M, f. 1784
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Jørgen Nicolaisen blev født i 1784. Han var søn af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2
Far-Nat*Nicolai Madsen f. 28 Jan 1753
Mor-Nat*Marie Jørgensen Lind f. 2 Feb 1757, d. 17 Jul 1839

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Jørgen Nicolaisen døde som matros på Plymouth hospital. Han har måske været i Engelsk krigsfangenskab.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.

Marie Nicolaisen1

K, f. 1785
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Marie Nicolaisen blev født i 1785. Hun var datter af Nicolai Madsen og Marie Jørgensen Lind.
Far-Nat*Nicolai Madsen f. 28 Jan 1753
Mor-Nat*Marie Jørgensen Lind f. 2 Feb 1757, d. 17 Jul 1839

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Frederik Christensen Moes1

M, f. 26 oktober 1760, d. 13 januar 1833
Senest redigeret=28 Okt 2019
     Frederik Christensen Moes blev døbt 26 oktober 1760 i Egen, Als Nørre, Sønderborg. Frederik blev gift 12 juli 1794 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Marie Jørgensen Lind, datter af Jørgen Jørgensen Lind og Eleonore Elisabeth Pedersen. Frederik Christensen Moes døde 13 januar 1833 i Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg, i en alder af 72 år. Han blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 20 januar 1833.

Folketællinger og boliger

Folketælling1803Elstrup, Egen, Als Nørre, Sønderborg2

Familie: Frederik Christensen Moes og Marie Jørgensen Lind

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Frederik Christensen Moes nævnes som sættemand på boelet i 1794-1810. I 1807 gav han et bidrag til de skadelidte ved Københavns bombardement. Ved FT i 1803 nævnes Frederik Christensen Moes som sætteboelsmand, hans hustru Marie, steddatteren Anne Christine der er gift, og dennes to sønner. De ugifte stedbørn Mads, Elisabeth og Jørgen, sidstnævnte var fraværende. Endvidere hustruen's første mands stedmoder, Anne Sophie Madsen som er 63 år og på aftægt.
  Frederik Christensen Moes nævnes ved sin død i 1833 som boelsaftægtsmand i Elstrup efterladende hustruen og to stedbørn. Ved FT 1835 nævnes Marie Jørgensen på aftægtet sammen med den ugifte tjenestepige Cathrine Christensen. Frederik Christensen Moes er søn af: Christen Hansen Moes og hustruen Dorthe Pedersen.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friderich Christensen Moos, 43, Gift, Setz=Hufner, 1, Hausvater, M
  Maria Jürgens, 47, Gift, "-", 2, seine Frau, K
  Anna Kistina Nicolaÿsen, 28, Gift, "-", 1, der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Matz Nicolaÿsen, 24, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Elisabeth Nicolaÿsen, 21, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, K
  Jürgen Nicolaÿsen!!, 19, Ugift, "-", , der Fraue Kinder 1 ter Ehe, M
  Peter Christensen, 5, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Nicolai Christensen, 2, Ugift, "-", , Tochter=Kinder der Frau, M
  Anne Sophia Matzen, 63, Enke, Abnamefrau, 1, Stiefmutter des ersten Mannes der Frau, K.

Niels Pedersen1

M, f. 1664, d. 1734
Senest redigeret=1 Nov 2019
     Niels blev gift med Maren (?) Niels Pedersen blev født i 1664. Han døde i 1734 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Han blev bisat fra Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, 11 juli 1734.

Barn af Niels Pedersen og Maren (?)

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Niels Pedersen nævnes i 1734 som boelsmand på boel nr. 9 (nr. 68 på udstykningskortet) i Dyndved. Han nævnes i 1702, da hans tiende til kirken udgør 8 3/4 skæpper byg og 12 skæpper havre, fra 1710-1721 nævnes han stadig. I 1718 har han 20mk tilgode i Christen Christensen Bagers bo i Guderup. En datter Anne Christine nævnes gift med boelsmand Jacob Jørgensen i Elstrup. (Hvad Chr. Knudsen's kilde hertil er vides ikke, men da hun ved vielsen ikke kaldes Nielsdatter men Nielseskan hun også godt være enke, således skelnede præsten pigerne fra enkerne ved vielserne på den tid) I 1718 havde Niels Pedersen's søster Anne Pedersdatter 13 mk tilgode i Christen Christensen Bagers bo i Guderup og søsteren Mette havde 60 mk tilgode i samme bo. Se herom Chr. Knudsen IX side 192-193.

Maren (?)1

K, f. 1674, d. 1753
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Maren (?) blev født i 1674 i Stevning, Svenstrup, Als Nørre, Sønderborg. Hun døde i 1753 i Dyndved, Egen, Als Nørre, Sønderborg. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 21 januar 1753.

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Christensen1

M, f. 1691
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Peder Christensen blev født i 1691. Han var søn af Christen Pedersen. Peder blev gift i 1715 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Anne Jacobsen, datter af Jacob Jebsen. Peder blev gift 4 marts 1745 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Maren Poulsen. Peder blev gift 28 november 1767 i Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Karen Christensen. Peder Christensen blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 24 januar 1773.
Far-Nat*Christen Pedersen d. 1720

Børn af Peder Christensen og Anne Jacobsen

Familie: Peder Christensen og Maren Poulsen

Familie: Peder Christensen og Karen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, I Chr. Knudsen's bog XXX side 99 står skrevet at: Peder Christensen nævnes som boelsmand på boel nr 3 (nr. 63 på udstykningskortet) i Dyndved 1720-1750.I 1715 blev Christen Pedersens i Dyndved gift 12 mk. det må vist være ovennævnte Peder Christensen. Han nævnes 1750-1770 i en fortegnelse over kvægtiende. Egen herreds skifteprotokol 1b 1705: side 77, 27 febr.1745: Peder Christensen iDyndved er død, (der menes at hustruen Anne Jacobsen er død) og Peder ansøger om at gifte sig med Maren Poulsdatter af Pøhl. Der skiftes med fællesbørnene: Christen 28 år, Jacob 15 år, Hans 14 år, Anne 26 år, Kirsten 24 år, Maren 22 år,
  Mette 20 år. Desuden nævnes konens broder Kgl. boelsmand i Dyndved Jeb Jacobsen. Den 14 aug 1767 holdes der atter skifte efter den saglige hustru Maren Poulsdatter. Jacob, Hans, Anne og Maren nævnes (s. 438) s. 559 Peder Christensen er død. Boelet overtages af ældste søn Christen.
  Mette, Jacob, Hans, Maren og Anne nævnes. Desuden skal enken Karen Christensen have aftægt (hendes brødre er Jørgen og Peder.).

Anne Jacobsen1

K, f. 1692
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Anne Jacobsen blev født i 1692. Hun var datter af Jacob Jebsen. Anne blev gift i 1715 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Christensen, søn af Christen Pedersen. Anne Jacobsen blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 4 juni 1744.
Far-Nat*Jacob Jebsen d. 1715

Børn af Anne Jacobsen og Peder Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christen Pedersen1

M, f. 1715
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Christen Pedersen blev født i 1715. Han var søn af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kirsten Pedersen1

K, f. 1721
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Kirsten Pedersen blev født i 1721. Hun var datter af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Pedersen1

K, f. 1723
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Maren Pedersen blev født i 1723. Hun var datter af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Mette Pedersen1

K, f. 1725
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Mette Pedersen blev født i 1725. Hun var datter af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Jacob Pedersen1

M, f. 1719
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Jacob Pedersen blev født i 1719. Han var søn af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Hans Pedersen1

M, f. 1730
Senest redigeret=1 Mar 2008
     Hans Pedersen blev født i 1730. Han var søn af Peder Christensen og Anne Jacobsen.
Far-Nat*Peder Christensen f. 1691
Mor-Nat*Anne Jacobsen f. 1692

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Poulsen1

K, f. 1708, d. 1766
Senest redigeret=18 Okt 2019
     Maren Poulsen blev født i 1708. Maren blev gift 4 marts 1745 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Christensen, søn af Christen Pedersen. Maren Poulsen døde i 1766. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 25 april 1766.

Familie: Maren Poulsen og Peder Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Maren Poulsen er datter af Poul Thomsen, Trolovelsen med Peder Christensen var i Nordborg.

Karen Christensen1

K, f. 1716, d. 1792
Senest redigeret=9 Okt 2019
     Datter af Christen.
Karen Christensen blev født i 1716. Karen blev gift 28 november 1767 i Egen kirke, Egen Kirkevej 2, Egen, Als Nørre, Sønderborg, med Peder Christensen, søn af Christen Pedersen. Karen Christensen døde i 1792. Hun blev bisat fra Egen, Als Nørre, Sønderborg, 22 februar 1792.

Familie: Karen Christensen og Peder Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S695] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.